Договор за изнајмување

e-Enjoy Во в. Договор за изнајмување, Откажување од одговорност и ослободување

Датум на стапување во сила: 27.04.2023 година

ВЕ МОЛИМЕ ВНИМАТЕЛНО ПРОЧИТАЈТЕ ГО ОВОЈ ДОГОВОР. ТОЈ ГИ ПОСТАВУВА ЗАКОНСКИ ОБВРЗУВАЧКИТЕ УСЛОВИ ЗА ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ e-Enjoy. Со оглед на вашата („e-Enjoy“, „Вие“ или „Ваше“) користење на која било од услугите на E-  Enjoy  (како што е дефинирано овде) обезбедена од e-Enjoy. („e-Enjoy “), E-  Enjoy  бара вие (делувајќи во име на сите на семејството на Возачот, наследниците, застапниците, подружниците, претставниците, наследниците и овластувањата) се согласуваат со сите одредби и услови содржани во овој Договор за изнајмување на e-Enjoy, Откажување од одговорност и ослободување („Договор“). Услугите што ги обезбедува e-Enjoy  вклучуваат (1) мобилната апликација e-Enjoy  („Апликацијата e-Enjoy “) и веб-страницата на e-Enjoy, наведена на веб страната („Страница на e-Enjoy “); и (2) e-  Enjoy електрични возила („Возило“ или „Возила“); (3) сета друга поврзана опрема, персонал, услуги, апликации, веб-локации и информации обезбедени или достапни од e-  Enjoy (колективно, „ e-Enjoy услуги“). Покрај Условите за користење, лоцирани на веб страната еnjoyscooters.com/terms-and-conditions, со кои изрично се согласивте кога се регистриравте за користење на услугите на e-Enjoy, треба ВНИМАТЕЛНО ДА ГО ПРОЧИТАТЕ овој Договор во целост. ОВОЈ ДОГОВОР СОДРЖИ ОСЛОБОДУВАЊА, ОДРЕДУВАЊЕ И ОДРЕДБИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА РИЗИК И ОБВРЗЖУВАЧКИ АРБИТРАЖЕН ДОГОВОР ШТО ГИ ОГРАНИЧУВА ВАШИТЕ ЗАКОНСКИ ПРАВА И ЛЕКОВИ. ЗА ПОВЕЌЕ ДЕТАЛИ, ПОВЕЛЕТЕ ВО ДЕЛОВИТЕ 9 И 15 ПОДОЛУ E-Enjoy  изрично се согласува да дозволи, а Возачот изрично се согласува да преземе изнајмување на Возилото што е предмет на одредбите и условите наведени овде. Освен ако не е поинаку назначено, сите парични вредности наведени во овој Договор ќе се смета дека се деноминирани во евра во Денарска противвредност.

 1. ОПШТО ИЗНАЈМУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ВОЗИЛО.

1.1 Возачот е единствен корисник.

e-Enjoy  и Возачот се единствените страни на овој Договор.

Возачот е единствениот изнајмувач и е единствено одговорен за усогласеноста со сите одредби и услови содржани овде. Вие разбирате дека кога активирате возило, возилото мора да го користите само Вие. Не смеете да дозволите други лица да користат возило што сте го активирале.

1.2 Возачот има најмалку 18 години.

Возачот претставува и потврдува дека Возачот има најмалку 18 години. На лицата помлади од 18 години им е забрането да ги користат или пристапуваат до услугите на e-Enjoy.

1.3 Возачот е компетентен оператор на возила.

Возачот покажува и потврдува дека е запознаен со работата на Возилото и дека е разумно компетентен и физички способен да го вози возилото. Оваа информација може периодично да се ажурира. Со изборот да вози возило, Возачот ги презема сите одговорности и ризици, како што е подетално објаснето во Дел 15 од овој Договор, за какви било повреди или медицински состојби, вклучително и смрт, како и материјална штета, настанати при користење на услугите на е-Enjoy. Вие сте одговорни да одредите дали условите, вклучително, без ограничување, дожд, магла, снег, град, мраз, топлина или грмотевици, го прават опасно или опасно управувањето со возилото. Ви препорачуваме да ги прилагодите Вашето однесување при возењето и растојанието на сопирање во однос на сите услови, вклучувајќи ги, без ограничување, времето, видливоста, околината и сообраќајните услови.

1.4 Возилото е ексклузивна сопственост на e-Enjoy.

Возачот се согласува дека Возилото и целата опрема прикачена на него, во секое време, остануваат ексклузивна сопственост на е-Enjoy. Не смеете да демонтирате, обезличувате, пишувате, поправате или на друг начин да менувате возило, кој било дел од возило или друга опрема на е-Enjoy  на кој било начин. Не смеете да пишувате, лупите или на друг начин да менувате или обезличувате налепници на возилото на кој било начин. Не смеете да користите возило или која било друга опрема на е-Enjoy  за какви било рекламни или други комерцијални цели без изречна претходна писмена согласност од e-Enjoy.

1.5 Работно време и достапност на возилото.

Возачот се согласува и признава дека Возилата не се достапни 24 часа на ден, 7 дена/недела, 365 дена годишно. Возилата мора да се изнајмуваат во рамките на максималните временски ограничувања за изнајмување наведени подолу. Има конечен број возила, а e-Еnjoy  не гарантира достапност на возилото.

1.6 Возилото може да се користи и/или да се управува само во:

Возачот се согласува да го користи, управува и/или вози возилото само во дефинираните градски граници на возниот парк.

1.7 Возачот мора да ги следи законите во врска со употребата и/или ракувањето со возилото.

Возачот се согласува да ги следи сите закони кои се однесуваат на употребата, возењето, паркирањето, полнењето и/или работата на возилото, вклучувајќи ги сите важечки државни и локални закони, вклучувајќи ги сите правила и прописи кои се однесуваат на возилата во областа каде што управувате Возило, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, сите закони за шлемови. Возачот, исто така, се согласува да дејствува безбедно и со учтивост и почит кон другите додека ги користи услугите на e-Enjoy.

1.8 Забранети дела. Возачот се согласува на следново:

 • e-Enjoy советува да не ракувате со Возилото додека носите или држите актовка, ранец, торба или друг предмет што може да ја промени рамнотежата или да го наруши безбедното работење на возилото. Ако одберете да внесете таков предмет на Возилото, тој предмет мора цврсто да се вклопи во вашето тело и да не ја попречува, на кој било начин, вашата способност безбедно да управувате со возилото.
 • Не смеете да ставате предмети на кормилото на Возилото кои во секој случај ја попречуваат вашата способност правилно и безбедно да управувате со Возилото.
 • Додека возите Возило, не смеете да користите мобилен телефон, уред за текстуални пораки, мобилен уред за комуникација, пренослив музички плеер или кој било друг уред што може да ви го одвлече вниманието од безбедно управување со Возилото или чија употреба е поинаку забранета со важечките закони, правила или прописи.
 • Не смеете да управувате со Возило додека сте под дејство на алкохол, дрога, лекови или друга супстанца што може да ја наруши Вашата способност безбедно да управувате со Возилото или на друг начин да го наруши вашето расудување.
 • Во секое време е дозволен само еден Возач на Возило.
 • На Возилото не е е дозволено да се возат животни или домашни миленици.
 • Може да користите само механизми за заклучување обезбедени од е-Enjoy. Не смеете да додавате друга брава на возилото или да заклучувате возило на било кој дел од Возилото.
 • Возилото мора да биде паркирано на законско место за паркирање, во исправена положба со помош на ногарките. Возилото не може да се паркира на неовластен приватен имот, во заклучен простор или на кој било друг неодобрен, нејавен простор. Не треба да го паркирате возилото на места каде што има голема сообраќајна фреквенција ако возилото е во опасност да биде соборено.

1.9 Возилото е наменето само за ограничени видови на употреба.

Возачот се согласува дека тој/таа нема да го користи возилото за трки, планинско возење или каскадерски или трик возења. Возачот се согласува дека нема да управува и/или да го користи Возилото на неасфалтирани патишта, низ вода (надвор од нормалното градско возење) или на која било локација каде што употребата на Возилото е забранета, нелегална и/или вознемирувачка за другите. Возачот се согласува дека тој/таа нема да го користи возилото за изнајмување или награда, ниту да го користи во прекршување на важечките закони, правила, уредби или прописи.

 

1.10 Ограничувања на тежината и товарот.

 

Не смеете да ја надминете максималната граница на тежина за возилото која е 100 килограми.

 

1.11 Без манипулации.

Не смеете да манипулирате; да се обидете да добиете неовластен пристап до; или на друг начин да ги користите услугите на е-Enjoy освен како што е наведено во овој Договор.

1.12 Пријавување на штета или падови.

 

Возачот мора да пријави каква било несреќа, судар, штета, лична повреда или украдено или изгубено возило на е-Enjoy  што е можно поскоро. Дополнително, Возачот мора да поднесе пријава до локалната полиција во рок од 24 часа од (i) инцидент што вклучува лична повреда или материјална штета; или (ii) кражба на возило. Возачот се согласува дека тој/таа е одговорен за сите побарувања, трошоци и трошоци поврзани со користењето на услугите на e-Enjoy  од страна на Возачот, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, каква било злоупотреба, последици, барања, причини за дејствија, загуби, обврски, штети, повреди, смртни случаи, имотни штети, казни, адвокатски такси, пресуди, тужби или исплати од кој било вид или природа поврзани со (i) користење на возило од возачот; или (ii) украдено или изгубено возило.

1.13 Одговорност на возачот за употреба и оштетување на возилото.

 

Возачот се согласува да го врати возилото на e-Enjoy  во истата состојба во која е изнајмено, како и да е, Возачот нема да биде одговорен за амортизацијата на Возилото.

1.14 Електрично возило.

Возилото е електрично возило кое бара периодично полнење на неговата батерија за да работи. Возачот се согласува да го користи и да управува со возилото безбедно и претпазливо со оглед на тоа дека Возилото е електрично возило, вклучувајќи ги сите ограничувања и барања поврзани со него. Возачот разбира и се согласува со секое од следниве:

 • Нивото на моќност на полнење што останува во Возилото ќе се намали со користењето на Возилото (во зависност од времето, растојанието и брзината), и дека како што се намалува нивото на моќност на полнење на возилото, брзината и другите оперативни способности на возилото може да се намалат (или престанат во целост).
 • Нивото на моќност на полнење во возилото во моментот кога Возачот го започнува изнајмувањето или ракувањето со Возилото не е загарантирано и ќе се разликува со секоја употреба на изнајмување.
 • Стапката со која Возилото ќе го изгуби полнењето не е загарантирана и може да варира (i) врз основа на неколку фактори, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на условите на патот, временските услови и тежината на возачот; и (ii) од возило до возило.
 • Одговорност на Возачот е да го провери нивото на моќност на полнење во Возилото и да се осигура дека е соодветно пред да започне со управување на Возилото.
 • Растојанието и/или времето во кое Возачот може да управува со Возилото пред да ја изгуби моќта на полнење никогаш не се гарантирани.
 • Возилото може да остане без моќ за полнење и/или да престане да работи во секое време за време на изнајмувањето на Возилото од страна на Возачот, вклучително и пред да го врати возилото.

1.15 Осигурување.

ВАШИТЕ ПОЛИСИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЗИЛАТА МОЖЕ ДА НЕ ОБЕЗБЕДУВААТ ПОКРИВАЊЕ ЗА НЕСРЕЌИ ИЛИ ШТЕТИ КОИ ВКЛУЧУВААТ ВОЗИЛО ИЛИ ШТЕТА НА ВОЗИЛО. ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ДАЛИ СЕ ОБЕЗБЕДУВА ПОКРИВАЊЕ, ТРЕБА ДА КОНТАКТИРАТЕ СО ВАШАТА ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЈА ИЛИ АГЕНТ.

 1. ПЛАЌАЊЕ И НАДОМЕСТОЦИ.

 

2.1 Надоместоци.

Возачот може да го користи Возилото на основа на плаќање по возење или поинаку во согласност со цените дадени на апликацијата e-Enjoy  или на веб-страницата на e-Enjoy. [Доколку постои конфликт помеѓу цените дадени на апликацијата e-Enjoy  и веб-локацијата на е-Enjoy, ќе владеат цените дадени на веб-страницата на e-Enjoy. Во секој случај, таксите и другите давачки може да подлежат на важечките даноци и други давачки од локалната самоуправа, кои може да ги наплати e-Enjoy. e-Enjoy  ќе му ги наплати на Возачот (преку кредитна, или дебитна картичка или преку друг договорен начин на плаќање) износот на надоместоците како што е опишано во овој Договор.

2.2 Промо кодови.

Промотивните кодови за попусти се еднократни понуди и може да се откупат само преку апликацијата e-Enjoy. e-Enjoy  го задржува правото да ги менува или откажува попустите во секое време. Попустите се ограничени на еден по клиент и сметка и не може да се комбинираат со други понуди. Попустите се непреносливи и не смеат да се препродаваат.

2.3 Максимално време и трошоци за изнајмување.

Максималното време за изнајмување на Возилото е 24 часа. Возачот се согласува дека Возачот ќе го врати Возилото на локација за изнајмување во исправна состојба. Возачот може повторно да го изнајми Возилото. Возачот се согласува дека тој/таа е единствено одговорен да биде свесен за секое изминато време поврзано со навременото враќање на Возилото. Максималната наплата за возило по календарски ден е 60,00 евра(„Максимална дневна наплата“). По враќањето на Возилото, на e-Enjoy ќе му се наплати помалата од (i) акумулираните трошоци за изнајмување за тој период на изнајмување или (ii) максималната дневна наплата. Возилата кои не се вратени на оригиналната локација за изнајмување во рок од 48 часа ќе се сметаат за изгубени или украдени и (i) На возачот може да му се наплати набавната цена на возиото; и (ii) може да се поднесе полициски извештај/кривична пријава. е-Enjoy, исто така, може да наплати дополнителен надоместок за услуги од 75,00 евра по 24 часовен период што го надминува почетниот период на изнајмување од 24 часа, кога Возилото не е изгубено или украдено. За периодот на држење на Возилото од 24-48h без да биде пријaвено во е-Еnjoy, на Возачот ќе му бидат наплатени 135 евра.

2.4 Валидна кредитна или дебитна картичка.

За да биде регистриран за користење на услугите на е-Enjoy , возачот мора да му достави на е-Enjoy  важечки број на кредитна или дебитна картичка и датум на истекување. Возачот му гарантира на е-Enjoy  дека Возачот е овластен да ја користи која било кредитна или дебитна картичка што Возачот му ја доставува на е-Enjoy. Возачот го овластува е-Enjoy  да ја наплати картичката за сите трошоци направени од Возачот. Сите давачки подлежат на важечките даноци на продажба и други давачки од локалната самоуправа, кои може да ги наплати е-Enjoy. Ако Возачот оспори каква било наплата на сметката на кредитната или дебитната картичка на Возачот, тогаш Возачот мора да го контактира е-Enjoy  во рок од 10 работни дена од крајот на месецот во кој настанала спорната наплата и да му ги даде на е-Enjoy  сите информации потребни за да се идентификува таквата спорна наплата, вклучително и, но не ограничувајќи се на датумот на изнајмувањето, оригиналната локација за изнајмување и приближното време на почеток и крај на изнајмувањето. Возачот се согласува веднаш да го извести е-Enjoy за сите промени во врска со картичката.

2.5 Надоместоци за подигање.

Ако не можете да го вратите возилото на локација за изнајмување и побарате возилото да го земе персоналот на е-Enjoy, е-Enjoy, по сопствена дискреција, може да избере да ви наплати надоместок за подигнување до 10 евра („ Надоместок за подигнување“). Ако некое возило изнајмено под вашата сметка е напуштено без претходна најава, Вие ќе бидете одговорни за сите сметки и надоместоци за изнајмување додека возилото не биде обновено од е-Enjoy  и деактивирано, како и дополнение на надоместокот за подигање. Сите надоместоци, вклучувајќи го и надоместокот за подигање, се предмет на промена.

2.6 Безбедносен депозит

По изнајмување возило, на e-Enjoy ќе му се наплати безбедносен депозит што се враќа во износ од 50,00 евра. Таквиот безбедносен депозит ќе му биде вратен на Возачот по враќањето на Возилото во иста состојба како и кога било првично изнајмено, со исклучок на вообичаената амортизација.

 1. ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ.

 

3.1 Безбедносна проверка.

Пред секоја употреба на возилото, Возачот треба да изврши основна безбедносна проверка на возилото, која вклучува проверка на следново: (i) состојбата на тркалата; (ii) безбедно функционирање на сите сопирачки и светла; (iii) добра состојба на рамката; (iv) доволно моќ на полнење на батеријата; и (v) каков било знак на оштетување, невообичаена или прекумерна амортизација или кинење или какви било други видливи и очигледни механички проблеми или потреби за одржување. Возачот се согласува (i) да не го вози Возилото доколку има некои забележителни проблеми во однос на горенаведеното; и (ii) веднаш да ја извести службата за корисници на е-Enjoy за какви било такви прашања.

3.2 Изгубено или украдено возило.

Возилото може да се смета за изгубено или украдено доколку (i) Возилото не се врати во рок од 24 последователни часа од изнајмувањето; (ii) GPS единицата на возилото е оневозможена (iii) возилото е паркирано на неовластен приватен имот, во заклучен простор или на кој било друг нејавен простор; или (iv) други факти и околности што му сугерираат на е-Enjoy  во неговата разумна, добра волја или определување дека возилото е изгубено или украдено. е-Enjoy  и Вие се согласувате дека последниот Возач на Возилото ќе биде одговорен за изгубеното или украденото Возило, освен ако фактите и околностите јасно му сугерираат поинаку на е-Enjoy во неговата разумна, добра волја или определување. Ако е-Enjoy смета дека возилото е изгубено или украдено, е-Enjoy  ќе има овластување да ги преземе сите дејствија што ги смета за соодветни (во однос на последниот Возач на возилото или на друг начин), вклучително, без ограничување, (i) добивање на реституција и други соодветни компензација и штети; и (ii) поднесување полициски извештај/кривична пријава до локалните власти. Возачот се согласува дека податоците генерирани од компјутерот на е-Enjoy  се убедлив доказ за периодот на користење на   Возилото од Возачот. Возачот се согласува да го пријави исчезнувањето или кражбата на Возилото кај е-Enjoy  веднаш штом ќе дознае за таквото исчезнување или кражба.

3.3 Шлемови; Безбедност.

е-Enjoy  препорачува сите возачи да носат кацига одобрена од Snell, CPSC, ANSI или ASTM, која е соодветна големина, поставена и прицврстена во согласност со упатствата на производителот. е-Enjoy  и сите други ослободени лица (како што е дефинирано во Дел 15 од овој Договор) не ги претставуваат или гарантираат квалитетот или безбедносните карактеристики на која било кацига, а Возачот се согласува дека ниту едно Ослободено лице не е одговорно за каква било повреда претрпена од Возачот, вклучително и смрт, додека се користи било која услуга на е-Enjoy, без разлика дали Возачот носи кацига за време на повредата или не. Возачот го презема целиот ризик да не носи кацига или друга заштитна опрема. Возачот можеби ќе треба да преземе дополнителни безбедносни мерки или мерки на претпазливост кои не се конкретно опфатени во овој Договор.

3.4 Патеки на возила.

Возачот се согласува дека е-Enjoy  не обезбедува или одржува места за возење возила и дека е-Enjoy  не гарантира дека секогаш ќе има безбедно место за возење на Возило. Патиштата, тротоарите, лентите за возила и патиштата на возилата може да станат опасни поради временските услови, сообраќајот или други опасности.

3.5 Ограничувања за изнајмување возила.

Возачот се согласува дека е-Enjoy  не е обичен превозник. Алтернативните средства за јавен и приватен превоз се достапни за пошироката јавност и за Возачот поединечно, вклучувајќи јавни автобуси и железнички услуги, такси и пешачки патеки. е-Enjoy  обезбедува возила само како погодност да се користи како пригодна спортска опрема, а таквата достапност за изнајмување е наменета да ја користат само оние лица кои (i) се способни и квалификувани сами да управуваат со возилото; и (ii) кои се согласиле со сите одредби и услови од овој Договор.

3.6 Ограничувања на достапноста на услугите на e-Enjoy.

 

e-Enjoy  прави максимални напори да ги обезбеди услугите на e-Enjoy  365 дена годишно, но e-Enjoy  не гарантира дека услугите на e-Enjoy ќе бидат достапни во секое време. Пристапот до услугите на e-Enjoy е условен и од достапноста на Возилата. e-Enjoy  не ја претставува ниту гарантира достапноста на какви било услуги на e-Enjoy  или достапноста на кое било Возило во секое време. Возачот се согласува дека e-Enjoy  може да бара од Возачот да врати Возилото во секое време, а Возачот се согласува да го стори тоа.

 1. ПРЕСТАНОК

 

4.1 Раскинување од страна на e-Enjoy.

е-Enjoy  може, по своја дискреција, еднострано да го прекине правото на Возачот да ги користи услугите на e-Enjoy  без најава или причина. Возачот може да го прекине користењето на услугите на e-Enjoy од страна на Возачот во секое време; под услов, сепак, дека (i) од e-Enjoy не се бара да обезбеди какво било враќање на средствата како резултат на раскинувањето на Возачот; и (ii) На возачот сè уште може да му се наплатат важечките дополнителни такси во согласност со овој Договор. Овој Договор ќе остане во целосна сила и ефект, во согласност со неговите одредби и услови, по секое прекинување на правото на Возачот да користи некоја од услугите на е-Enjoy, без разлика дали e-Enjoy, Возачот или трета страна биле одговорни за прекинување на употребата на услугите на e-Enjoy.

5.1 Доверливост на информациите; Политики за приватност.

Вие разбирате и се согласувате дека сите лични информации кои се однесуваат на Возачите што ги поседува e-Enjoy, вклучувајќи ги сите имиња, адреси, телефонски броеви, адреси на е-пошта, лозинки, информации за плаќање и други информации, e-Enjoy ќе ги чува во согласност со неговата политика за приватност лоцирана линкот на веб страната на E-Enjoy (enjoyscooters.com/privacy policy).  

e-Enjoy  обезбедува заштита на лични податоци според Законот за заштита на лични податоци на Република Северна Македонија.

 1. Лиценца/одобрение за слика и сличност.

 

За добро и вредно разгледување, чиешто примање и соодветност се признаваат со ова, со ова правите свесно, доброволно и неотповикливо: (i) ја давате Вашата целосна и безусловна согласност на e-Enjoy и неговите филијали, наследници и назначувањата за користење во секое време, и одвреме-навреме, без ограничување, вашиот изглед и глас на фотографии, видеа и други снимки поврзани со Вашето користење на услугите e-Enjoy, на сите медиуми, вклучително и на веб-локациите и за сите печатни, промотивни, рекламирање, публицитет и други комерцијални цели, вклучително и сите формати и медиуми, без разлика дали се сега познати или во иднина смислени, низ целиот свет и засекогаш; (ii) му доделува на e-Enjoy и неговите филијали, наследници и доделува (а) право да фотографира, видеосними и на друг начин да го снима вашиот изглед и глас поврзани со Вашето користење на услугите на e-Enjoy, во секое време и од време на време, (б) сите права, авторски права, наслови и интереси во резултатите од таквите фотографии, видеа и други снимки, како дело за изнајмување за целите на авторските права, и (в) правото на користење, репродуцирање, изложување, дистрибуирање, пренесување, менување, и да ги искористи, во секое време и од време на време и како што e-Enjoy  може да одлучи по сопствена дискреција, такви фотографии, видеа и други снимки, или која било нивна компонента, и сета поврзана трговија, промоции, рекламирање и публицитет; и (iii)

Откажете и ослободите ги сите ослободени лица од сите барања (како што е дефинирано во Дел 15 од овој Договор) што ги имате или може да ги имате за каква било, клевета, нарушување на приватноста, право на публицитет, повреда на авторски права или повреда на кое било право доделена од Вас во овој Дел

6.

 

Откажувањето од заштита на лични податоци исто така се спроведува според Законот за заштита на лични податоци на Република Северна Македонија.

 1. Забелешка.

 

Може да контактирате со e-Enjoy на веб страната и истакнатите емаил адреси: support@enjoyscooters.com и info@enjoyscooters.com.

 1. Избор на закон; Решавање на спорови.

Овој договор е регулиран со, и мора да се толкува и спроведува во согласност со, законите на државата Република Северна Македонија, исклучувајќи ги принципите на судир на закони. За секој спор во врска со овој Договор: (i) секоја страна има право на своите трошоци, трошоци и разумни адвокатски трошоци (без разлика дали настанале на судење, на жалба или на друг начин) настанати при решавањето или решавањето на спорот, покрај сите други штети или награди на кои странката може да има право; (ii) секоја страна се согласува со јурисдикцијата на судовите на државата Република Северна Македонија и се согласува дека тие судови имаат јурисдикција над секоја страна; (iii) местото на одржување на судењата мора да биде во Скопје, Република Северна Македонија, пред Основниот Граѓански суд Скопје, а за казнивите дела прекршоци и кривични дела пред Основниот кривичен суд Скопје, или доколку тоа го бара поединечниот случај пред надлежниот суд или други надлежни државни органи, но секогаш во Скопје, Република Северна Македонија. Надлежното право се Законите на Република Северна Македонија, без оглед на областа граѓанска, кривична или управна материја односно постапка. Закон за облигационите односи, Закон за сопствености и други стварни права, Кривичниот законик, Законот за прекршоците,к ако и законите кои се на сила во време на користењето на услугите од e-Enjoy.

 1. Обврзувачка арбитража/суд/надлежен орган и откажување од класа акција

ВЕ МОЛИМЕ ВНИМАТЕЛНО ПРОЧИТАЈТЕ ГО ОВОЈ ДЕЛ – ТОЈ МОЖЕ ЗНАЧAЈНО ДА ВЛИЈАЕ НА ВАШИТЕ ЗАКОНСКИ ПРАВА, ВКЛУЧУВАЈЌИ ГО ВАШЕТО ПРАВО ДА ПОДНЕСЕТЕ ТУЖБА ВО СУД.

9.1 Почетно решавање спорови

Поддршката за Возачот е достапна преку апликацијата e-Enjoy за да одговори на какви било проблеми што можеби ги имате во врска со овој Договор или вашата употреба на возило („Процес за поддршка на e-Enjoy “). Пред да започнат арбитража, страните се согласуваат прво да водат преговори со добра волја преку Процесот за поддршка на Возачот и да ги вложат своите најдобри намери за да се решат каков било спор, тврдење, прашање или несогласување.

9.2 Обврзувачко законодавство

 

Доколку страните не постигнат договорено решение преку Процесот за поддршка на e-Enjoy, тогаш единственото средство за решавање на тој спор („Спор“) ќе се решава според нациналното законодавство на Република Северна Македонија без оглед на областа граѓанска, кривична или управна материја односно постапка. Закон за облигационите односи, Закон за сопствености и други стварни права, Кривичниот законик, Законот за прекршоците.

 

9.3 Локација

Страните се согласни по нивна договорна волја стварно и месно надлежен за решавање на спорните права и прашања да биде пред Основниот Граѓански суд Скопје, а за казнивите дела прекршоци и кривични дела пред Основниот кривичен суд Скопје, или доколку тоа го бара поединечниот случај пред надлежниот суд или друг надлежен државен орган но секогаш во Скопје, Република Северна Македонија.

9.4 Откажување од групна тужба/акција

Страните понатаму се согласуваат дека секоја спорна судска постапка ќе се спроведува само во нивните индивидуални капацитети, а не како колективна или друга претставничка постапка, а страните изрично се откажуваат од своето право да поднесат колективна тужба.

9.5 Судски спорови за интелектуална сопственост и судски барања за мали побарувања

Без оглед на одлуката на страните да ги решат сите спорови преку Основниот Граѓански суд Скопје, а за казнивите дела прекршоци и кривични дела пред Основниот кривичен суд Скопје, или доколку тоа го бара поединечниот случај пред надлежниот суд  но секогаш во Скопје, Република Северна Македонија,

 која било од страните може да поднесе тужба за да ги заштити своите права од интелектуална сопственост („права на интелектуална сопственост“ значи патенти, авторски права, морални права, трговски марки и трговски тајни, но не приватност или права на публицитет). Секоја страна, исто така, може да побара ослободување во судот за мали побарувања за спорови или побарувања во рамките на надлежноста на тој суд.

 1. Откажување и раздвоеност.

Ниту едно откажување од какво било прекршување на која било одредба од овој Договор е откажување од кое било друго прекршување или од која било друга одредба од овој Договор. Одредбите од овој Договор се независни и раздвојливи една од друга, и ниедна одредба нема да биде засегната или да се направи неважечка или неприменлива поради фактот што, од која било причина, која било друга или друга од нив може да биде неважечка или неприменлива во целост или во дел.

 1. Кумулативни правни лекови.

Сите права и правни лекови дадени во согласност со или наведени во овој Договор се кумулативни и неексклузивни, а прибегнувањето кон едно не ја исклучува достапноста или применливоста на друго или кое било друго право или правен лек предвиден со закон.

 1. Конечна спогодба; Модификација од страна на e-Enjoy.

Овој Договор го содржи целосниот, конечен и ексклузивен интегриран Договор меѓу страните во однос на неговиот предмет. Овој Договор ги заменува сите други претходни договори, писмени или усни, кои се однесуваат на таков предмет. Во секое време и од време на време, и без согласност на Возачот, e-  Enjoy  може еднострано да го измени, измени или промени овој Договор, по своја дискреција. Со продолжување на користењето на која било од услугите на e-Enjoy  по секоја измена, измена или промена, Возачот се согласува да биде обврзан со сите такви измени, измени и промени. Возачот мора внимателно да го прегледува овој Договор на редовна основа за да ја задржи свесноста за сите амандмани, модификации и промени. Секогаш кога ќе се направи промена на овој Договор, e-Enjoy ќе објави известување на страницата на e-Enjoy. Ценовниот пакет наведен на страницата e-Enjoy или апликацијата e-Enjoy ги заменува сите цени наведени во овој Договор.

 1. Толкување на договорот.

Насловите во овој Договор не влијаат на толкувањето на овој Договор. „Или“ не треба да биде ексклузивен во своето значење. „Вклучувајќи“ значи „вклучувајќи, но не ограничувајќи се на“. Освен ако контекстот поинаку не бара, зборовите во еднина или во множина ќе го вклучуваат едниниот број или множинскиот број. Сите заменки ги вклучуваат заменските форми од машки род, женски и среден род.

 1. Доброволно извршување на овој договор.

Овој Договор е склучен доброволно, со внимание и без никакво принудување или непотребно влијание од страна или во име на e-Enjoy. Возачот признава дека тој/таа (i) го прочитал овој Договор; (ii) ги разбира условите, условите и последиците од овој Договор, вклучувајќи ги и објавите содржани овде; и (iii) е целосно свесен за правното и обврзувачкото дејство на овој Договор.

 1. ИЗДАВАЊА; ОДГОВОРИ; ПРЕЗЕМАЊЕ НА РИЗИК.

Во замена на возачот да му биде дозволено да користи е-Enjoy услуги, возила и која било друга опрема или поврзана информација обезбедена од е-Enjoy, Возачот се согласува целосно да ги ослободи, обештети и чува од ризик опасност од штети (i) е-Enjoy  и сите негови сопственици, менаџери, филијали, вработени, изведувачи, службеници, директори, акционери, застапници, наследници, асистенти, професионалци; (ii) локација за изнајмување сопственици, менаџери, филијали, вработени, изведувачи, службеници, директори, акционери, агенти, претставници, наследници, овластувања и професионалци; (iii) во најголема мерка дозволена со закон, секоја општина (вклучувајќи ги нејзините избрани и именувани функционери, службеници, вработени, агенти, изведувачи и волонтери) со која операторите склучиле договор за давање услуги на е-Enjoy; и (iv) секој спонзор на која било од услугите на e-Enjoy  и сите сопственици на спонзорот, менаџери, филијали, вработени, изведувачи, службеници, директори, акционери, агенти, претставници, професионалци, наследници и назначени (заедно, „Ослободени Лица“) од одговорност за сите „побарувања“ кои произлегуваат од, или на кој било начин поврзани со, користењето на e-Enjoy  услугите, возилата или поврзаната опрема од страна на возачот, вклучително, но не ограничувајќи се на, оние барања засновани на наводната небрежност на ослободените лица, прекршување на договорот и/или прекршување на експлицитна или имплицитна гаранција, освен за побарувања засновани на грубо невнимание или намерно недолично однесување на ослободените лица. Таквите ослободувања се наменети да бидат општи и целосно ослободување на сите побарувања. „Побарувања“ значат, колективно, сите и сите побарувања, повреди, барања, обврски, спорови, причини за дејствија (вклучувајќи законски, договор, небрежност или други теории за деликти), постапки, обврски, долгови, заложби, парични казни, трошоци, казни, договори, ветувања, трошоци, трошоци (вклучувајќи ги и адвокатските трошоци, без разлика дали настанале на судење, во жалба или на друг начин), штети (вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, за лична повреда , неправилна смрт, материјална штета и повреда на возачот или на трети лица, последователни, компензаторни или казнени штети) или загуби (без разлика дали се познати, непознати, тврдени, непотврдени, фиксни, условни или непредвидени) кои произлегуваат или се однесуваат на (i) која било од услугите на e-Enjoy, вклучувајќи ги возилата, поставувањето, опремата, одржувањето, поврзаните информации или овој Договор; или (ii) користење на кое било од горенаведените од страна на Возачот. Возачот ПРИЗНАВА и се СОГЛАСУВА ДЕКА, ВО МАКСИМАЛЕН СТЕПЕН НА ДОЗВОЛЕНОСТ СО ЗАКОН, ЦЕЛИОТ РИЗИК ШТО ПРОИЗЛЕЖУВА ОД ВАШИОТ ПРИСТАП И КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ НА е-Enjoy  ИЛИ СЕ ШТО E ПОВРЗАНО СО ЗАКОН Е ОДГОВОРНОСТ НА ВОЗАЧОТ, НИТУ e-Enjoy, КОЈА Е ОСЛОБОДЕНА СТРАНКА НИ КОЈА ДРУГА СТРАНКА ВКЛУЧЕНА ВО СОЗДАВАЊЕ, ПРОИЗВОДСТВО ИЛИ ИСПОРАЧУВАЊЕ НА УСЛУГИТЕ НА e-Enjoy, НЕМА ДА БИДЕ ОДГОВОРНА ЗА НИКАКВА СЛУЧАЈНА, СПЕЦИЈАЛНА, КАЗНИТЕЛНА, EГЗИБИЦИОНА, ПРИМЕНА, ПРЕКИН НА УСЛУГАТА, ИЛИ ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАМЕНИ НА ПРОИЗВОДИ ИЛИ УСЛУГИ ИЛИ ЗА КОЈА ШТЕТА ЗА ЛИЧНА ИЛИ ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА ИЛИ ЕМОЦИОНАЛНА ПОВРЕДА КОИ ПРОИЗЛЕКУВААТ ИЛИ Е ПОВРЗАНА СО ЛИЧНИОТ ПРИСТАП НА ВОЗАЧОТ ВО КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ; (II) КОРИСТЕЊЕ ИЛИ НЕСПОСОБНОСТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ НА e-Enjoy; (III) БИЛО KOИ КОМУНИКАЦИИ, ИНТЕРАКЦИИ ИЛИ СРЕДБИ СО ДРУГИ КОРИСНИЦИ ИЛИ ДРУГИ ЛИЦА СО КОИ КОМУНИКАЦИРАТЕ, ИНТЕРАКЦИЈА ИЛИ СЕ СРЕДУВАТЕ КАКО РЕЗУЛТАТ НА ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ НА e-Enjoy; (IV) СЕКОЈА И СИТЕ КОРИСТЕЊА НА УСЛУГИТЕ НА e-Enjoy ВКЛУЧУВАЈТЕ JA BEБ СТРАНИЦАТА НА e-Enjoy, АПЛИКАЦИЈАТА e-Еnjoy, ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ И/ИЛИ (V) ВАШЕ НЕКОМПЛЕТНО ИЛИ НЕМАРНО КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ НА e-Enjoy, ИЛИ НЕМАРНО ИЛИ НЕСОСТАВНОТО ПОДНЕСУВАЊЕ НА ТРЕТО ЛИЦЕ КАДЕ И КОГА БИЛО ВРЗ ГАРАНЦИЈА, ДОГОВОР, ДЕЛИКТ (ВКЛУЧУВАЈТЕ ГО НЕВНИМАНИЕТO И НЕСООДВЕТНОСТA), ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРОИЗВОДОТ ИЛИ КОЈА ДРУГА ПРАВНА ТЕОРИЈА И И ДАЛИ e-Enjoy Е ИНФОРМИРАН ИЛИ НЕ ЗА МОЖНОСТА ОД ТАКВА ШТЕТА, ДУРИ И АКО ОГРАНИЧЕНИОТ ЛЕК НАВЕДЕН ОВДЕ СЕ УПОТРЕБУВА ДЕКА НЕ E НЕ СОСТАВНА ЦЕЛ ВО ЦЕЛОСНАТА ШИРИНА  ДОЗВОЛЕНА СО ЗАКОН КОРИСТЕЊЕТО ОД ВОЗАЧОТ НА КОЈА БИЛО ОД УСЛУГИТЕ НА РАБОТЕЊЕТО, ВОЗИЛАТА, БЕЗ ДРУГА ОПРЕМА НА e-Enjoy  И СИТЕ ДРУГИ ПОВРЗАНИ ЛИЦА СЕ ОСЛОБОДУВААТ ОД ОДГОВОРНОСТ ВКЛУЧУВАЈЌИ ГАРАНЦИИ ЗА КОРИСТЕЊЕ И ПОГОДНОСТ ЗА ПОСЕБНИ ЦЕЛИ. СИТЕ УСЛУГИ, ВОЗИЛА И ПОВРЗАНА ОПРЕМА НА e-Enjoy СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ „КАКО ШТО СЕ“ И „КАКО ДОСТАПНО“ И ВОЗАЧОТ ГИ ПРЕЗЕМА НА СОПСТВЕН РИЗИК.

Возачот е свесен дека употребата на e-Enjoy на која било од e-Enjoy  услугите, возилата и поврзаната опрема вклучува очигледни и не толку очигледни ризици, опасности и опасности што може да резултираат со повреда или смрт на Возачот или други лица и оштетување на имотот, и дека таквите ризици и опасности не можат секогаш да се предвидат или избегнат. Ризиците и опасностите вклучуваат, но не се ограничени на:

 • возила и други предмети;
 • пешаци;
 • сообраќај;
 • неисправност на возилото или било која компонента;
 • услови на патот;
 • временските услови;
 • неуспехот да се следат важечките закони во врска со употребата и/или работата на Возилото во согласност со Дел 1.7;
 • извршување на кое било од забранетите дела наведени во Дел 1.8;
 • неизвршување на потребната безбедносна проверка во согласност со Дел 3.1;
 • неносење шлем, без разлика дали се бара или не со закон; и небрежни дела или пропусти од страна на e-Enjoy, кое било друго ослободено лице, Возач или трето лице.

Возачот е единствено одговорен за сите повреди или штети предизвикани од користењето на услугите на e-Enjoy и/или која било поврзана опрема од страна на Возачот, која е дел или поврзана со e-Enjoy.

Услуги, без разлика дали таквата повреда е предизвикана на Вас или на други. Возачот е единствено и целосно одговорен за безбедното работење на Возилото во секое време. Возачот се согласува дека возилата се машини кои може да не функционираат, дури и ако Возилото е правилно одржувано и дека таквиот дефект може да предизвика повреда. Возачот ја презема целосна одговорност за користењето на услугите на e-Enjoy  од страна на Возачот, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, сите поврзани ризици, опасности и опасности поврзани со или кои произлегуваат од користењето на услугите на е-Enjoy  од страна на Возачот, а Возачот понатаму се согласува дека е-Enjoy  не е одговорен за каква било повреда, смрт, штета, штета или цена што ја предизвикувате или е на друг начин поврзана со вашата употреба на услугите на e-Enjoy.

ВО ЦЕЛАТА ШИРИНА ДОЗВОЛЕНА СО ЗАКОН, ОВОЈ ДОГОВОР СПРОВЕДУВА И НЕСПОРНИ  СОГЛАСНОСТИ ДЕКА ВОЗАЧОТ СО ОВА ИЗРЕЧНО СЕ ОТКАЖУВА ОД СЕКОЈА ПОПЛАКА И ПРИГОВОР ПРОТИВ ОСЛОБОДЕНИ СТРАНИ, БИЛО КОЈА ОПШТИНА, МЕНАЏЕР НА ЛОКАЦИЈАТА ЗА ИЗНАЈМУВАЊЕ ИЛИ КОЈА ДРУГА СТРАНА ЗА КОЈА ВОЗАЧОТ ЗНАЕ ИЛИ СЕ СОМНЕВА  ДЕКА ПОСТОИ ВО ВРЕМЕ НА КОРИСТЕЊЕТО НА УСЛУГИТЕ И ИЗРEЧНО СЕ ОТКАЖУВА ОД БИЛО КОЈ СТАТУТ ИЛИ ПРАВИЛО ЧИЈА ЦЕЛ Е ЗАШТИТА НА НЕГОВИ БАРАЊА.

ПРИФАЌАЊЕ НА ДОГОВОР НА ВОЗАЧОТ

Потврдувам дека сум ги прочитал и изречно се согласувам со Условите и одредбите од Изданија од Дел 15; Се одрекувам од одговорноста на другата страна; Претпоставка на ризик, и јас признавам дека овој Дел 15 ги ограничува моите законски права и правни лекови. Имам намера мојата согласност за овој Договор да биде целосно и безусловно ослободување од сета одговорност на другата страна во најголема мерка дозволена со закон. Повторно изјавувам и потврдувам дека сум запознаен со работата на Возилото и дека сум разумно компетентен и физички способен да го возам Возилото; и понатаму потврдувам дека:

 • Јас сум возачот;
 • Имам 18 години или повеќе;
 • Ќе носам шлем таму каде што тоа го бара законот;
 • Јас нема да возам возило со друг патник;
 • Ќе ги почитувам сите сообраќајни закони;
 • Ќе возам на сопствен ризик;
 • Ги прочитав и изрично се согласувам со условите и условите наведени во овој Договор.