Политика за приватност на e-Enjoy

Политика за приватност на e-Enjoy

Посветени сме да ви обезбедиме известување за тоа како e-Enjoy, и нашите подружници (заедно, „e-Enjoy“ или „ние“, или „нас“ или „наши“) се справуваат со вашите информации. Оваа Политика за приватност на e-Enjoy(„Политика за приватност“) се однесува на информациите што ги собираме и обработуваме за корисниците на нашите услуги; и оние кои комуницираат со нас за нашите Услуги, комуницираат со нас на социјалните медиуми, присуствуваат на нашите настани, учествуваат во нашите анкети, натпревари и промоции или се претплатени на нашите маркетинг и информативни комуникации („Интеракции“). Во оваа Политика за приватност, „Услуги“ значи:

 • e-Enjoyвеб-локации што се поврзуваат со оваа Политика за приватност, вклучувајќи ги сите верзии оптимизирани за гледање на мобилен уред („Сајтови“);
 • e-Enjoyмобилни апликации (секоја „Апликација“);
 • e-Enjoyвозила (секое „Возило“);
 • карактеристиките и услугите достапни преку нашите сајтови, апликации и возила.

Ја воспоставивме оваа Политика за приватност за да ве известиме за видовите информации што можеме да ги собереме за време на вашето користење на Услугите и другите поврзани интеракции; како ги користиме вашите информации; кога би можеле да ги откриеме вашите информации; и вашите права и избори во врска со вашите информации што ги собираме и обработуваме.

e-Enjoyобезбедува услуги за корисници низ Република Северна Македонија и се наоѓа на објавената адреса на веб странaта на e-Enjoyи е контролор на податоци за личните податоци собрани од сите корисници. Оваа Политика за приватност ги содржи следните делови:

 • Информациите што ги собираме
 • Користење и обработка на информации
 • Откривање на вашите информации
 • Употреба на колачиња и други онлајн технологии за следење
 • Рекламирање преку Интернет
 • Како ги заштитуваме вашите информации
 • Задржување на вашите информации
 • Меѓународни корисници
 • Врски и услуги од трета страна
 • Промени на оваа Политика за приватност
 • Вашите избори
 • Пристап и права на субјектот на податоци
 • Контакт информации

ИНФОРМАЦИИ ШТО ГИ СОБИРАМЕ

Ние собираме информации (i) директно од корисници поврзани со нашите услуги и интеракции; (ii) автоматски поврзани со користењето на услугите и интеракциите од страна на корисникот; и (iii) од трети лица. Можеме да ги комбинираме информациите што ги собираме од овие различни извори.

Информации што ни ги давате

Ние собираме информации директно од корисници поврзани со:

 • Регистрација на сметка, управување, креирање и модификација на профил;
 • Пристап и користење на сметката, како и поставување содржина на Услугите и други поврзани активности;
 • Користење на возилото;
 • Пристап и користење на сајтовите и апликациите;
 • Поднесување на информации за плаќање;
 • Регистрација и присуство на настанот;
 • Учество во анкети, натпревари, наградни игри и промоции спонзорирани од e-Enjoy;
 • Регистрирајте се за да добивате предупредувања или други информации преку е-пошта, текстуални пораки или инстант пораки од e-Enjoy;
 • Техничка поддршка за услуги на клиентите и поврзани комуникации9;
 • Учество во заедниците, коментирање на записи на блог, интеракција со користење на социјалните медиуми и учество на други форуми;
 • Поднесување на апликација или биографија за работа во e-Enjoy.

Специфичните типови на информации што ги собираме директно од вас се состојат од:

 • вашето име
 • e-мaјл адреса
 • телефонски број
 • поштенска адреса
 • други информации за контакт
 • детали за кредитна картичка и наплата, вклучувајќи:

        – Адреса за фактурирање

        – комуникациски параметри

        – историја на плаќања и трансакции

 • каде што се потребни информации за датумот на раѓање и возачката дозвола или друга лична карта
 • какви било други информации што ги доставувате до Услугите или на друг начин ни ги давате.

Ние, исто така, собираме одредени демографски податоци доколку ни ги дадете, вклучувајќи возраст, пол, претпочитан јазик и моментална локација.

Автоматски собрани информации

Ние, исто така, собираме информации преку автоматизирани и технички средства додека ги прелистувате нашите сајтови, ги користите нашите апликации или на друг начин ги користите услугите, вклучувајќи:

 

Уред и онлајн употреба. Ние собираме информации за вашиот компјутер, прелистувач, мобилен уред или друг уред (секој, „уред“) што ги користите за пристап до Услугите. Може да користиме колачиња, пиксели, датотеки за евиденција и други слични технологии за собирање такви информации, вклучувајќи IP адреса, идентификатори на уредот и други уникатни идентификатори, тип на прелистувач, јазик на прелистувачот, име на оперативен систем и верзија, име и модел на уредот, верзија, повикувајќи се и излез од страниците, датумите и времето на пристап до нашите Услуги, должината на времето во кое сте најавени или ги користите нашите Услуги, линковите на кои кликнувате или функциите што ги користите, извештаите за пад на софтверот и идентификацискиот број на сесијата. Ве молиме погледнете го делот „Употреба на колачиња и други технологии за онлајн следење“ подолу.

 

Информации за локација и користење на возилото. Ние автоматски собираме и складираме информации за локацијата од вашиот Уред и од возилата што ги користите. Ги собираме и складираме информациите за локацијата (на пр., град, држава или поштенски број каде што е достапно) поврзани со IP адресата на Уредот што го користите за пристап до Услугите, како и, со ваша дозвола, информациите за локацијата на вашиот мобилен уред. Имајте предвид дека можете да ги промените поставките за локација за вашиот мобилен уред, но ако одлучите да го сторите тоа, одредени функции можеби нема да бидат достапни преку апликацијата. Ние, исто така, собираме прецизни информации за локацијата на GPS во врска со локацијата на возилото што го користите, маршрутите што ги поминува возилото, статусот на изнајмување на возилата, статусот на батеријата на возилото и идентификаторите и статусот на чиповите на GPS. Исто така, автоматски собираме податоци за датумот, времето и должината на користењето на возилото.

 

Анализа. Ги собираме и анализираме информациите добиени од користењето на нашите Услуги, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, збирни шеми на користење, преференции на корисниците, времиња на шпиц на побарувачка и вообичаени рути.

 

 

Информации што ги собираме од извори на трета страна.

 

Во некои случаи, собираме кориснички информации од трети страни.

 

Платформи на трети страни и сајтови за социјални медиуми. Кога комуницирате со нас или објавувате содржина за нас на платформи за социјални медиуми на трети страни (на пр. Facebook, Twitter, Google, Tumblr, LinkedIn, YouTube или Pinterest), ние може да собереме одредени информации за таквата интеракција. Информациите што може да ги собереме од трети страни се засноваат на вашите поставки и на политиките на одредени платформи за социјални медиуми. Можеби ќе ви дозволиме да објавувате одредени информации од таквите платформи на вашиот профил на e-Enjoy. Дополнително, може да ви дозволиме да се најавите на Услугите користејќи ги вашите лични сметки на платформата за социјални медиуми од трета страна. Во такви случаи, од вас ќе биде побарано да се согласите за нашиот пристап и собирање одредени информации од вашата сметка на платформата за социјални медиуми од трета страна, а таквиот пристап ќе биде предмет на политиките на платформата.

 

Други извори од трета страна. Ние, исто така, може да собираме информации за вас што може да ги добиеме од деловни партнери, маркетери, аналитичари и други извори со цел да ни овозможи да ги потврдиме и ажурираме информациите содржани во нашата евиденција и подобро да ги приспособиме Услугите за вас. Дополнително, може да собираме информации од агенции за известување за кредити за да ја одредиме вашата кредитна способност, кредитен рејтинг и користење на кредитот. Нашето собирање на такви информации секогаш ќе биде во согласност со важечките закони и исклучиво до степен што го дозволуваат.

 

Препораки. Можеме од време на време да спроведеме услуга за упатување, во согласност со важечките закони, за да можете да ги запознаете луѓето што ги познавате со нашите услуги. Ако изберете да ја користите нашата услуга за упатување за да кажете некому за нашите Услуги, ние ќе ви обезбедиме образец за порака и код за упатување што ќе ги испратите до такво лице. Ние ќе ги собираме информациите за такво лице само ако тој/таа се пријави да ги користи Услугите со кодот за упатување.

 

ОТКРИВАЊЕ НА ВАШИТЕ ИНФОРМАЦИИ

 

Можеме да ги откриеме информациите што ги собираме на следните страни и на следниве начини:

 

Филијали и подружници. Можеме да ги споделиме вашите информации со која било од нашите подружници или филијали, а користењето на вашите информации од таквиот субјект ќе биде предмет на оваа Политика за приватност.

 

Деловни партнери и трети лица. Можеме да ги споделиме вашите информации со деловни партнери кои заеднички спонзорираат настани со нас, и онаму каде што тоа е потребно со важечкиот закон, ќе ја добиеме вашата согласност пред да го сториме тоа. Може да ја повлечете вашата согласност да го сторите тоа во секое време или да побарате да престанеме да ги споделуваме вашите информации (како што е дефинирано според важечкиот закон) со деловните партнери и трети страни, следејќи го процесот на откажување детално опишан во делот „Вашиот избор“ подолу.

 

Даватели на услуги од трети лица. Можеме да ги споделиме вашите информации со нашите трети лица даватели на услуги кои извршуваат функции во наше име. Можеме да користиме трети лица даватели на услуги, од време на време, за да ја обезбедиме следната неисцрпна листа на услуги: хостирање, обработка на наплата и плаќање, притисни известувања, складирање, пропусен опсег, алатки за управување со содржина, аналитика, услуги на клиентите и заштита од измами.

 

Општо деловно работење. Онаму каде што е потребно за администрацијата на нашиот општ бизнис, можеме да ги споделиме вашите информации со професионалци и нивните агенти кои може да ги задржиме за извршување на следнава неисцрпна листа на функции: сметководство, водење евиденција, правни услуги, даночни услуги и други професионални услуги субјекти или застапници.

 

Законска усогласеност и заштита на правата. Ние, исто така, може да ги користиме или да ги откриеме вашите информации доколку тоа го бара законот или ако веруваме, со добра волја, дека таквото дејство е неопходно за (i) да се усогласи со важечкиот закон или да се усогласи со правниот процес што ни е достапен или на Услугите; (ii) да ги воспоставиме, заштитиме и браниме нашите права или имот, услугите или нашите корисници, вклучително, но не ограничувајќи се на, истрагата, спречувањето или преземањето дејствија поврзани на кој било начин со незаконски активности, сомнителна измама, какви било потенцијални закани за безбедноста на кое било лице, прекршување на нашите Услови за користење, Договор за изнајмување, Откажување од одговорност и ослободување, какви било други договори или политики или во врска со какви било судски спорови кои не вклучуваат нас или Услугите; и (iii) да дејствува во итни околности за да ја заштити личната безбедност на нас, нашите филијали, агенти или корисници на Услугите или јавноста. Ние, исто така, може да обезбедиме информации на други компании и организации во врска со заштитата од измама.

 

Други корисници. Одредени карактеристики на нашите Услуги ви овозможуваат јавно да споделувате коментари со други корисници. Секоја информација што ја испраќате преку такви функции не е доверлива и може да им пристапат други лица. На пример, (i) ако поднесете преглед на производот на нашите сајтови, ние може да ја прикажеме вашата рецензија (заедно со даденото име, доколку има) на други веб-локации на e-Enjoy или на трети страни; (ii) ако дадете коментар на нашиот блог, другите читатели на блог ќе можат да ги прегледаат вашите коментари; или (iii) ако комуницирате со нас на нашите страници на социјалните медиуми, вашите коментари ќе бидат јавно достапни. Затоа, треба да внимавате кога ги користите овие функции. Ако сакате да побарате отстранување на информациите што сме ги објавиле за вас, ве молиме контактирајте со нас како што е наведено во делот подолу „Вашиот избор“.

 

Агрегат/анонимни информации. Можеме да споделиме збирни/анонимни информации за користењето на Услугите со трети страни за истражување, маркетинг, аналитика и други цели, под услов таквите информации да не идентификуваат одредено поединечно (на пример, објавување извештај за трендовите на користење). Споделувањето на таквите податоци на овој начин е неограничено.

 

Деловни трансфери. Како што продолжуваме да го развиваме нашиот бизнис, може да бараме купување, спојување или партнерство со други компании, а информациите за корисниците може да бидат споделени или пренесени во однос на размислувањето или завршувањето на таквите трансакции. Ако ги продадеме или пренесеме сите или дел од нашите средства на трето лице, информациите за клиентите најверојатно ќе претставуваат еден од пренесените деловни средства. Ние ќе се усогласиме со какви било дополнителни ограничувања до степен што се бара да го сториме тоа според важечките закони или прописи.

 

За да побарате повеќе информации за компаниите на кои им ги откривме вашите информации, ве молиме контактирајте не како што е наведено во делот „Информации за контакт“.

 

 

УПОТРЕБА НА КОЛАЧИ И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ОНЛАЈН

 

Како и со повеќето веб-локации, апликации и онлајн услуги, нашите сајтови, апликации и онлајн услуги, користат „колачиња“, web-beacons (ознаки за пиксели a/k/a), аналитички уреди и слични технологии (од кои некои се управувани од трети страни) да ги снимите вашите преференци, да собирате информации за користењето на нашите Услуги, да ги персонализирате содржините и рекламите и да следите информации за перформансите на нашите реклами. Ние, исто така, може да ги користиме овие технологии за да го следиме сообраќајот преку Интернет и да ги направиме Услугите полесни и/или порелевантни за ваша употреба. Ние, исто така, може да ги комбинираме овие информации со други информации што ги собираме од вас.

 

Колачиња. Ова се алфанумерички идентификатори што ги пренесуваме на хард дискот на вашиот уред преку вашиот веб-прелистувач за цели на водење евиденција и ги поврзуваме со мали текстуални датотеки што ги користиме за снимање одредени информации во врска со (i) вашето користење на нашите онлајн услуги; (ii) вашите преференции и активности; и (iii) вашиот друг уред и податоци за користење како што е опишано погоре. Некои колачиња ни овозможуваат да ви ја олесниме навигацијата во нашите услуги, вклучувајќи ги и Sits и Apps, додека други се користат за (i) овозможување побрз процес на најавување; (ii) персонализирање на вашата употреба на Услугите; или (iii) во спротивно дозволете ни да ги следиме вашите активности додека ги користите нашите услуги. Многу веб-прелистувачи автоматски прифаќаат колачиња, но обично можете да ги менувате поставките на вашиот прелистувач за да ги одбиете или блокирате колачињата. Ако ги избришете вашите колачиња или ако го поставите вашиот прелистувач или уред да одбива или блокира колачиња, некои функции на Услугите можеби нема да работат правилно или воопшто.

 

Ознаки на пиксели (a/k/a веб-светилници или чисти GIF-датотеки). Таговите на пиксели се мали графики со единствен идентификатор, сличен по функција на колачињата, кои се вградени невидливо на веб-страниците или во е-поштата. Ние или нашите даватели на услуги може да користиме ознаки на пиксели во врска со нашите услуги, меѓу другото, за следење на активностите на корисниците на страницата и апликацијата; помага во управувањето со содржината; мери перформанси на рекламата; и составува статистика за користење. Ние или нашите даватели на услуги, исто така, користиме ознаки на пиксели во HTML е-пораките до нашите клиенти за да ни помогнат да ги следиме стапките на одговор на е-поштата; идентификува кога се гледа нашата е-пошта; и следи дали нашата е-пошта се препраќа.

 

Услуги за аналитика. Ние користиме аналитички услуги од трети страни, вклучително и Google Analytics, услуга за веб-аналитика обезбедена од Google, Inc. („Гугл“), на нашите услуги. Google Analytics користи колачиња и други технологии за следење за да ни помогне да анализираме како корисниците комуницираат и ги користат Услугите; составува извештаи за активноста на корисниците; и да обезбеди други услуги поврзани со активност и користење. Технологиите што ги користи Google може да собираат информации како што е вашата IP адреса; време на посета; дали сте повратен посетител; и која било веб-локација или апликација што се однесува. Може да дознаете повеќе за аналитичките услуги на Google и да научите како да се откажете од следењето на аналитиката од Google на https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

 

ОНЛАЈН РЕКЛАМИРАЊЕ

 

Со цел да прикажуваме порелевантно рекламирање на нашите Услуги, да управуваме со нашето рекламирање на страници на трети лица, мобилни апликации и онлајн услуги и да ги измериме и подобриме нашите реклами и маркетинг напори, можеме да работиме со Google, Facebook, Twitter, Instagram и YouTube и други рекламни компании од трети страни, размена на реклами, партнери на канали, услуги за мерење и рекламни мрежи. Ве молиме погледнете го делот „Употреба на колачиња и други технологии за онлајн следење“ подолу за повеќе информации.

 

Овие трети страни може да користат колачиња, web-bacons или други технологии за следење за да собираат информации за вашето користење на Услугите и вашите активности на други веб-локации и онлајн услуги, кои третите страни може да ги поврзат со постојани идентификатори. Оваа информација може да се користи за да ви обезбеди порелевантно рекламирање или друга насочена содржина на нашите Услуги и други веб-локации или услуги, како и за мерење на перформансите на таквото рекламирање. Активностите на трети страни и вашите избори во врска со нивната употреба на вашите информации за персонализирање на рекламите за вас се предмет и утврдени во нивните сопствени политики.

 

Слично на тоа, можете да дознаете за вашите опции за откажување од следење мобилни апликации од одредени рекламни мрежи преку поставките на вашиот уред. За повеќе информации за тоа како да ги промените овие поставки за уредите на Apple, Android или Windows, видете:

 

Apple:  http://support.apple.com/kb/HT4228

Android: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

Windows: http://choice.microsoft.com/en-US/opt-out 

 

Имајте предвид дека откажувањето од рекламните мрежни услуги не значи дека нема да добивате реклами додека ги користите нашите Услуги или други услуги, ниту пак ќе го спречи добивањето реклами засновани на интерес од трети страни кои не учествуваат во овие програми.

 

Не-следи. Вашиот прелистувач или уред може да вклучува поставки или функционалност „Не-следи“. Во моментов, нашите системи не ги препознаваат барањата на прелистувачот „Не-следи“. Практиките за собирање и откривање информации на e-Enjoy, како и изборите што им ги даваме на клиентите, ќе продолжат да функционираат како што е опишано во оваа Политика за приватност, без разлика дали е примен сигнал „Не следи“. Сепак, може да оневозможите одредено следење на нашите сајтови, како што е дискутирано во овој дел (на пр. со оневозможување на колачиња) и може да се откажете од одредени рекламни мрежи од трети страни како што е опишано подолу. За повеќе информации за сигналите „Не-следи“, посетете ја https://allaboutdnt.com/.

 

КАКО ГИ ЗАШТИТУТВАМЕ ВАШИТЕ ИНФОРМАЦИИ

 

Преземаме технички, физички и организациски безбедносни мерки за да ги заштитиме вашите информации од (i) случајно или незаконско уништување, губење или промена; и (ii) неовластено откривање или пристап. Сепак, нема (i) метод на пренос преку Интернет; и (ii) никакви средства за електронско или физичко складирање не се апсолутно безбедни. Треба да преземете чекори за да ги заштитите вашите информации и да спречите неовластен пристап до вашата лозинка или сметка, како што е (i) одјавување по користење на заеднички компјутер; (ii)избор на силна, единствена лозинка; и (iii) да ги чувате вашите најава и лозинка приватни. Ние не сме одговорни за какви било изгубени, украдени или компромитирани лозинки или за каква било активност на вашата сметка преку неовластена активност на лозинка.

 

ЗАДРЖУВАЊЕ НА ВАШИТЕ ИНФОРМАЦИИ

 

Ние ги задржуваме вашите информации само за временскиот период потребен за да ја задоволиме целта за која се собираат и користат (на пр. за времето потребно за да ви обезбедиме услуги за клиентите, да одговориме на прашања или да решиме технички проблеми); под услов, сепак, може да ги задржиме вашите информации подолг временски период ако сме законски обврзани да го сториме тоа, или доколку е потребно да ги утврдиме, заштитиме или браниме правните барања што го вклучуваат e-Enjoy.

 

ЛИНК И УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

 

Услугите содржат линкови до веб-локации на трети лица, како што се сајтовите за социјални медиуми, а исто така содржат приклучоци и функционалности од трети страни (како што се копчето „Ми се допаѓа“ на Facebook и копчето „следи“ на Твитер). Ако изберете да ги користите овие страници или функции, покрај откривањето на вашите информации на тие трети страни, може да ги откриете таквите информации и на нивните корисници и/или на јавноста, во зависност од тоа како функционираат нивните услуги. Ние не сме одговорни за содржината или практиките на веб-локациите или услугите на трети страни. Употребата за собирање и откривање на вашите информации ќе подлежи на политиките за приватност на секоја поединечна веб-локација или услуга од трета страна, а не на оваа Политика за приватност. Ве повикуваме да ги прочитате политиките за приватност и безбедност на овие трети страни.

 

 

 

ИЗМЕНИ НА ОВАА ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ

 

Го задржуваме правото да ја измениме оваа Политика за приватност во секое време за да ги одрази промените во законот; нашата практика за собирање и користење податоци; карактеристиките на нашите услуги; или напредок во технологијата. Ќе ја направиме ревидираната Политика за приватност достапна преку Услугите и ќе го ажурираме „Датумот на стапување во сила“ за Политиката за приватност. Доколку направиме материјална промена во Политиката за приватност, ќе ви биде доставено соодветно известување во согласност со законските барања. Со продолжување со користење на Услугите, потврдувате дека сте ја прочитале и разбрале најновата верзија на оваа Политика за приватност.

 

ВАШИ ИЗБОРИ

 

Ако сакате да ги ажурирате вашите преференции за типовите на комуникации што ги добивате од нас, или да се откажете од маркетинг комуникации од нас, може да го сторите тоа во секое време со ажурирање на поставките за комуникација во профилот на вашата сметка или со испраќање е-пошта на support@enjoyscooters.com. Имајте предвид дека може да продолжиме да испраќаме непромотивни комуникации како што се важни известувања, потврди за плаќање и е-пошта поврзани со трансакции и други информации за вашето користење на Услугите. Ако сакате да се откажете од (i) маркетинг комуникации; или (ii) да се вклучите во какви било кампањи за приспособена публика, ве молиме погледнете го горниот дел „Онлајн рекламирање“ за повеќе информации.

 

ПРАВА НА ПРЕДМЕТ НА ПРИСТАП И ПОДАТОЦИ

 

Според важечкиот закон и како што е објаснето овде, можеби имате одредени права во однос на информациите што ги собираме и обработуваме за вас.

Права за пристап, корекција, бришење и приговор. Можеби имате право да пристапите, да барате корекција и бришење и да се спротивставите на нашата употреба на вашите информации. За да ги остварите тие права, ве молиме контактирајте со нас како што е наведено во делот „Информации за контакт“. Можете исто така да пристапите и да ги менувате повеќето информации што сте ги доставиле со најавување на вашата сметка и ажурирање на вашиот профил. Имајте предвид дека претходните верзии на информациите што сте ги ажурирале, измениле или избришале може да останат видливи на кешираните и архивираните страници на страницата или апликациите одреден временски период. Покрај тоа, ние може да задржиме одредени информации за вас како што се бара со закон или како што е дозволено со закон за легитимни деловни цели (на пр., ако побарате да ги избришеме вашите информации, но веруваме дека сте ги прекршиле нашите Услови за користење, може да ги задржиме таквите информации со цел да се обидеме да го решиме таквиот проблем пред да го избришеме).

 

Жалби. Доколку е применливо, може да поднесете жалба до регулаторот за приватност или надзорниот орган. Алтернативно, може да побарате правен лек преку локални судови ако мислите дека вашите права се прекршени.

 

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

 

Ако имате какви било прашања во врска со оваа Политика за приватност; би сакале да ги остварите вашите права во врска со вашите информации што ги поседуваме, или би сакале да поднесете жалба до нас во врска со вашите информации, треба да не контактирате на нашата е – пошта на e-Enjoy support@enjoyscooters.com.