Услови на користење

Услови за користење

Политиките подолу се применливи за мрежата на веб-локации на e-Enjoy, Inc. („e-Enjoy “ или „ние“, или „нас“ или „наша“ што се поврзуваат со овие Услови за користење („Договор“ или „Услови на услуга“) (вклучувајќи ги сите верзии оптимизирани за гледање на безжичен или таблет уред); билтени за е-пошта објавени или дистрибуирани од e-Enjoy; апликации објавени од E-Enjoy, вклучувајќи ја и апликацијата „e-Enjoy“; или какви било други услуги, интерактивни функции и комуникации достапни од e-Enjoy, без оглед на тоа како се пристапува и/или се користат, кои се управувани од e-Enjoy, достапни од enjoy или произведени и одржувани од компании поврзани со e-Enjoy и e-Enjoy(„Услуги“).

ОВИЕ УСЛОВИ НА УСЛУГАТА ГО ПОСТАВУВААТ ЦЕЛОТО РАЗБИРАЊЕ И ДОГОВОР ПОМЕЃУ ВАС И e-Enjoy ВО ПОЧИТУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТОТ ОД ОВДЕ. e-Enjoy НЕ ГАРАНТИРА КОНТИНУИРАН, НЕПРЕКИНУВАН ИЛИ БЕЗБЕДЕН ПРИСТАП ДО НЕГОВИТЕ УСЛУГИ, А РАБОТАТА НА УСЛУГИТЕ МОЖЕ ДА БИДЕ ПОПРЕЧУВАНA/УКОЧЕНA/ СО БРОЈНИ ФАКТОРИ НАДВОР ОД КОНТРОЛАТА НА e-Enjoy.

СО КОРИСТЕЊЕ НА НАШИТЕ УСЛУГИ, ВИЕ ГИ ПРИФАЌАТЕ ПРАКТИКИТЕ ОПИШАНИ ВО ОВИЕ УСЛОВИ НА УСЛУГА. АКО НЕ СЕ СОГЛАСУВАТЕ СО ОВИЕ УСЛОВИ НА УСЛУГАТА, ВЕ МОЛИМЕ НЕ КОРИСТЕТЕ ГИ УСЛУГИТЕ. НИЕ ГО РЕЗЕРВИРАМЕ ПРАВОТО ДА ГИ МОДИФИКУВАМЕ ИЛИ ИЗМЕНУВАМЕ ОВИЕ УСЛОВИ НА УСЛУГА ОД ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ БЕЗ ИЗВЕСТУВАЊЕ. ВАШЕТО КОНТИНУИРАНО КОРИСТЕЊЕ НА НАШИТЕ УСЛУГИ СЛЕДЕJЌИ ГО ОБЈАВУВАЊЕТО НА ПРОМЕНИ НА ОВИЕ УСЛОВИ ЌЕ ЗНАЧИ ДЕКА ГИ ПРИФАЌАТЕ ТИЕ ПРОМЕНИ. ОСВЕН ВО СЛУЧАЈ КОГА ВИ ИСПРАЌАМЕ КОНКРЕТНО ИЗВЕСТУВАЊЕ, НИКАКВА ПРОМЕНА НА НАШИТЕ УСЛОВИ НА УСЛУГА НЕ ВАЖАТ РЕТРОАКТИВНО. За одредени наши услуги, можеби ќе биде побарано од ВАС да го спроведете и Договорот за изнајмување на e-Enjoy, Откажување од одговорност и ослободување и/или Политика за приватност.

Ова е правен договор помеѓу вас („вие“ или „корисник“) и e-Enjoy во кој се наведени материјалните услови и услови што ја регулираат вашата употреба на Услугите. Овој Договор, заедно со сите ажурирања, додатоци, дополнителни услови и сите правила и политики на e-Enjoy колективно го сочинуваат овој „Договор“ помеѓу вас и e-Enjoy.

 

 1. Лиценца/дозвола за пристап.

 

e-Enjoy ви дава ограничена, отповиклива, неексклузивна и непренослива лиценца за пристап и користење на Услугите или нивната содржина. Оваа лиценца не вклучува никаква препродажба или комерцијална употреба на Услугите или нејзината содржина; какво било собирање и употреба на огласи, описи или цени на производи; каква било дериватна употреба на Услугите или нивната содржина; секое преземање или копирање на информации за сметката во корист на друг трговец; или каква било употреба на собирање/извлекување податоци, роботи, колачиња или слични алатки за собирање и извлекување податоци. Освен како што е изречно дозволено овде, ниту Услугите ниту кој било дел од Услугите не смеат да се репродуцираат, продаваат, препродаваат, посетуваат или на друг начин да се експлоатираат за која било цел без изречна писмена согласност на e-Enjoy. Секоја неовластена употреба автоматски ги прекинува дозволите и/или лиценците што ви ги доделува e-Enjoy.

 

 1. Авторско право и сопственост.

 

Целата содржина прикажана или претставена во однос на Услугите, вклучувајќи, без ограничување, текст, графика, фотографии, слики, подвижни слики, звук и илустрации („Содржина“), е во сопственост на E-Enjoy, неговите даватели на лиценца, продавачи, агенти и/или неговите даватели на содржина. Сите елементи на Услугите, вклучително, без ограничување, општиот дизајн и содржината, се заштитени со трговски изглед, авторски права, морални права, трговска марка и други закони кои се однесуваат на правата на интелектуална сопственост. Услугите може да се користат само за наменетата цел за која тие Услуги се достапни. Освен како што е дозволено со законот за авторски права, не смеете да менувате која било Содржина или материјали и не смеете да копирате, дистрибуирате, пренесувате, прикажувате, изведувате, репродуцирате, објавувате, лиценцирате, создавате изведени дела од, пренесувате или продавате какви било информации или дело што го опфаќаат Услуги. Освен како што е овластено според законите за авторски права, вие сте одговорни за добивање дозвола пред повторна употреба на кој било материјал заштитен со авторски права што е достапен на Услугите. Ќе се придржувате до сите важечки домашни и меѓународни закони, статути, уредби и прописи во врска со користењето на Услугите. Услугите, содржината и сите сродни права ќе останат во ексклузивна сопственост на e-Enjoy или неговите даватели на лиценца, продавачи, агенти и/или неговите даватели на содржина, освен ако не е поинаку договорено. Нема да отстраните никакви известувања за авторски права, заштитен знак или други сопственички информации од материјалот што се наоѓа на Услугите.

 1. Заштитни знаци/Без поддршка.

Сите трговски марки, услужни марки и трговски имиња на e-Enjoy што се користат овде (вклучувајќи, но не ограничувајќи се на: името на e-Enjoy, корпоративното лого на e-Enjoy, дизајнот на услугите и какви било логоа) (колективно „Ознаки“) се заштитни знаци или регистрирани заштитни знаци на e-Enjoy или неговите филијали, партнери, продавачи или даватели на лиценца. Не смеете да користите, копирате, репродуцирате, повторно објавувате, прикачувате, објавувате, пренесувате, дистрибуирате или менувате e-Enjoy Ознаки на кој било начин, вклучително и во рекламирање или публицитет што се однесуваат на дистрибуција на материјали на Услугите, без претходна писмена согласност на e-Enjoy. Нема да го користите името на e-Enjoy или кој било јазик, слики или симболи кои, според проценката на e-Enjoy, би можеле да имплицираат одобрување на e-Enjoy во кое било (i) писмено или усно рекламирање или презентација; или (ii) брошура, билтен, книга или друг пишан материјал од каква било природа, без претходна писмена согласност на e-Enjoy.

 1. Регистрација и безбедност на сметката.

Разбирате дека ќе треба да креирате сметка за да имате пристап до Услугите. Вие: (i) ќе обезбедите вистинити, точни, тековни и целосни информации за себе како што е побарано од страната за регистрација, најавување или претплата на Услугата (такви информации се „Податоци за регистрација“); и (ii) одржување и навремено ажурирање на податоците за регистрација за да бидат вистинити, точни, актуелни и целосни. Доколку дадете какви било информации кои се лажни, неточни, не се актуелни или нецелосни, или ако e-Enjoy има разумни основи да се сомнева дека тие информации се невистинити, неточни, не се актуелни или нецелосни, e-Enjoy има право, по своја дискреција, да ја суспендира или да ја прекине вашата сметка и да одбие секаква тековна или идна употреба на Услугите (или кој било дел од нив) за вас. Вие сте одговорни за безбедноста и доверливоста на вашата лозинка и сметка. Понатаму, вие сте одговорни за сeкакви и сите активности што се случуваат под вашата сметка. Нема да ги споделувате информациите за вашата сметка или вашето корисничко име и лозинка со трета страна или да дозволите трета страна да пристапи до Услугите користејќи ги информациите за вашата сметка. Се согласувате веднаш да нè известите за каква било неовластена употреба на вашата сметка или за кое било друго нарушување на безбедноста во врска со вашата сметка за кое ќе дознаете. Вие сте одговорни за преземање мерки на претпазливост и обезбедување на безбедносни мерки што се најпогодни за вашата ситуација и наменетата употреба на Услугите. Имаме право да обезбедиме корисничка наплата, сметка, содржина или евиденција за користење и поврзани информации под одредени околности (како одговор на правна одговорност, законска постапка, наредби, судски покани или налози или да ги заштитиме нашите права, клиенти или бизнис).

 1. Политика за поднесување барања/молби.

Онаму каде што е-Enjoy конкретно поканил или побарал поднесоци или коментари, e-Enjoy ве охрабрува да поднесете содржина (на пр. коментари на објави на блогови, учество во заедници, совети итн.) („Поднесоци од корисникот“) до е-Enjoy што е-Enjoy ги создал за разгледување во врска со Официјалната веб-страница на e-Enjoy, https://www.enjoyscooters.com. Корисничките поднесоци остануваат интелектуална сопственост на индивидуалниот корисник. Со објавување содржина на нашата страница, вие изрeчно му давате на e–Enjoy неексклузивно, вечно, неотповикливо, без авторски права, целосно платено ширум светот, целосно подлиценцирано право да користи, репродуцира, менува, прилагодува, објавува, преведува, создава изведени дела, дистрибуира, пренесува, изведува и прикажува таква содржина и вашето име, глас и/или сличност содржани во вашето корисничко поднесување, целосно или делумно, и во која било форма низ целиот свет, во кој било медиум или технологија, без разлика дали е сега позната или понатаму откриена, вклучувајќи ги сите промоции, рекламирање, маркетинг, трговски, публицитет и какви било други помошни нивни употреби, вклучително и неограниченото право да се подлиценцираат таквите права, засекогаш низ целиот универзум. Сите такви кориснички поднесоци се сметаат за недоверливи и e-Enjoy нема да има никаква обврска да ја одржува доверливоста на какви било информации, во која било форма, содржани во кое било корисничко поднесување.

 1. Несоодветни кориснички поднесоци.

e-Enjoy не поттикнува и не бара кориснички поднесоци кои произлегуваат од каква било активност што: (i) може да ви создаде ризик од штета, загуба, физичка или ментална повреда, емоционална вознемиреност, смрт, инвалидитет, обезличување или физичка или ментална болест, на кое било друго лице или на кое било живо суштество; (ii) може да создаде ризик од каква било друга загуба или штета на кое било лице или имот; или (iii) може да претставува кривично дело, прекршок или граѓанска одговорност за какво и да е дело. Се согласувате дека не сте се вклучиле и нема да се вклучите во која било од горенаведените активности во врска со креирањето на вашата корисничка пријава. Без ограничување на горенаведеното, се согласувате дека во врска со вашето поднесување на корисникот, нема да нанесете емоционална вознемиреност на други луѓе; нема да ги понижувате другите луѓе (јавно или на друг начин); нема да напаѓате или се заканувате на други луѓе; нема да влегувате во приватна сопственост без дозвола; нема да се претставувате како друго лице или погрешно да ја претставувате вашата припадност, титула или авторитет; и инаку нема да се вклучите во каква било активност што може да резултира со повреда, смрт, материјална штета, намалување на вредноста; и/или одговорност од секаков вид. e-Enjoy ќе ги отфрли сите поднесоци од корисникот за кои e-Enjoy верува дека, по своја дискреција, вклучува некое од горенаведеното. Доколку е-Еnjoy биде известен дека поднесокот од корисникот наводно прекршува која било одредба од овој Договор, e-Enjoy го задржува правото да утврди, по сопствена дискреција, дали дошло до такво прекршување и да го отстрани секое такво корисничко поднесување од Услугите во секое време и без известување.

 

 1. Несоодветен материјал.

 

Забрането ви е да ги користите Услугите (i) за објавување или испраќање каков било незаконски, прекршувачки, заканувачки, клеветнички, лажен, непристоен, порнографски, лажен или вулгарен материјал; (ii) објавува или испраќа каков било материјал што ја повредува или присвојува интелектуалната сопственост на трета страна; или (iii) на кој било начин што може да претставува или поттикне однесување кое би се сметало за кривично дело или на друг начин прекршува било кој закон. Понатаму се согласувате дека испраќањето или објавувањето на несакани реклами или „спам“ на или преку Услугите е изречно забрането со овој Договор. Дополнително на сите правни лекови што e-Enjoy може да ги има по закон или правичност, доколку e-Enjoy утврди, по своја дискреција, дека сте прекршиле или најверојатно ќе прекршите некоја од горенаведените забрани или какви било важечки правила или политики содржани или поврзани со овој Договор, e-Enjoy може да преземе какви било дејствија што смета дека се неопходни за да се излечи или спречи таквото прекршување, вклучувајќи, без ограничување, забрана за користење на Услугите и/или итно отстранување на поврзаните материјали од Услугите во секое време без претходна најава. e-Enjoy целосно ќе соработува со сите органи за спроведување на законот или судски налог или судски покани кои бараат или нè упатуваат да го откриеме идентитетот на секој што објавува такви материјали.

 

 1. Пристап и пречки.

 

Се согласувате дека нема да користите робот, пајак, стругалка или други автоматизирани средства за пристап до Услугите за која било цел. Дополнително, се согласувате дека нема да: (i) преземате никакви дејствија што наметнуваат, или може да наметнат, по сопствена дискреција на e-Enjoy, неразумно или непропорционално големо оптоварување на нашата инфраструктура; (ii) да се мешате или да се обидете да се мешате во правилното функционирање на локацијата на e-Enjoy или какви било активности спроведени на Услугите; или (iii) да ги заобиколите сите мерки што се користат за да се спречи или ограничи пристапот до Услугите.

 

 1. Право на отстранување содржина.

 

Освен како што е обелоденето во нашата Политика за приватност, ние нема да ја следиме, уредуваме или откриваме содржината на е-поштата на корисникот или корисничката содржина објавена на Услугите, освен ако (i) не се бара тоа да го стори во текот на нормалното одржување на Услугите и сите поврзани системи; (ii) се бара да го стори тоа со закон; или (iii) во добрата вера на e-Enjoy дека таквото дејство е неопходно за: (а) усогласување со кој било закон или правен процес што му е достапен на e-Enjoy или на Услугите; (б) да ги заштити и брани правата на е-Enjoy, имотот на e-Enjoy, Услугите или корисниците на Услугите; или (в) дејствување во итен случај за да се заштити личната безбедност на нашите корисници, Услугите или јавноста. Корисниците остануваат единствено одговорни за содржината на нивните пораки и e-Enjoy нема да има обврска однапред да ја прегледа таквата корисничка содржина; под услов, сепак, e-Enjoy ќе има право, по своја дискреција, да уредува, одбие да објавува или отстрани која било Корисничка содржина поднесена или објавена на Услугите во секое време без известување. Без ограничување на горенаведеното, e-Enjoy ќе има право да (i) отстрани кој било материјал за кој смета дека е во спротивност со одредбите содржани овде или на друг начин непристоен; и (ii) да одбие пристап до Услугите, или кој било дел од нив, на кој било корисник кој нема да се усогласи со која било одредба од овој Договор.

 

 

 1. Корисничка објавена содржина.

 

Содржините објавени од корисникот и поднесоците од корисникот не ги претставуваат ставовите на e-Enjoy или на кој било поединец поврзан со e-Enjoy, а ние не ги контролираме таквите содржини или поднесоци објавени од корисникот. Во никој случај не треба да го претставувате или сугерирате, директно или индиректно, одобрувањето на e-Enjoy за објавените содржини и поднесоци од корисниците. e-Enjoy не гарантира за точноста или кредибилитетот на која било содржина објавена од корисникот или кориснички поднесоци објавени преку или на услугите, а e-Enjoy не презема никаква одговорност или  за какви било дејства што може да ги преземете како резултат на прегледување на било која содржина објавена од корисникот или корисничко поднесување. Преку вашата употреба на Услугите, може да бидете изложени на Содржини што може да ги најдете навредливи, непристојни, штетни, неточни или измамнички. Може да има и ризици од справување со малолетни лица, луѓе кои дејствуваат под лажно претставување, меѓународни трговски прашања и странски државјани. Со користење на нашите услуги и услуги, вие ги преземате сите поврзани ризици.

 

 1. Линкови од трета страна.

 

Одвреме-навреме, Услугите може да содржат линкови до веб-локации кои не се во сопственост, управувани или контролирани од e-Enjoy или неговите филијали („Линкови од трета страна“). Сите такви врски од трета страна се обезбедени исклучиво како погодност за вас. Ако користите врски од трета страна, ќе ги напуштите услугите. Ниту e-Enjoy, ниту која било од соодветните филијали на e-Enjoy не се одговорни за каква било содржина, материјали или други информации лоцирани на или достапни преку линкови од трета страна или на други веб-локации. Ниту e-Enjoy, ниту која било од соодветните подружници на e-Enjoy не поддржува, гарантира или дава какви било забелешки или гаранции во врска со други веб-локации, вклучувајќи содржина, материјали или други информации достапни преку линкови од трета страна или на која било друга веб-локација, вклучително и каква било штета или ефект врз вас што произлегува од користење на други веб-локации. Ако одлучите да пристапите на која било друга веб-локација преку линкови од трета страна, тоа го правите целосно на ваш сопствен ризик.

 

 1. Трансакциски партнери.

 

Од време на време, e-Enjoy може да соработува со неповрзан субјект за заеднички да ги промовираат своите услуги во рамките на нашите Услуги. Во такви случаи, може директно да комуницирате со таква неповрзана друга страна. На тие страници или локации, брендот на неповрзаната страна ќе биде јасно видлив и неговите услови за користење ќе бидат објавени. Кога користите страници на такви неповрзани страни, вие сте обврзани и со условите за користење на партнерот на неповрзаната страна и со Условите за користење на e-Enjoy. Кога има конфликт помеѓу овие Услови за користење и условите за користење на третата страна, ќе преовладуваат условите за користење на третата страна.

 

 1. Престанок.

 

Можеме да го суспендираме или прекинеме вашето право да ги користите Услугите во секое време, со или без причина. Ние исто така може да го блокираме вашиот пристап до нашите услуги во случај кога (i) ги прекршувате овие Услови за користење; (ii) не сме во можност да потврдиме или да потврдиме какви било информации што ни ги давате; или (iii) веруваме дека вашите постапки може да предизвикаат финансиска загуба или законска одговорност за e-Enjoy, вас или нашите корисници.

 

 1. Репрезентации и гаранции.

 

Вие претставувате дека (i) сте на возраст над 18 години; (ii) имате право и овластување да го склучите овој Договор; (ii) сте целосно способни и компетентни да ги задоволите условите, условите и обврските овде; и (iv) ќе ги користите Услугите во целосна согласност со сите важечки закони. Понатаму велите дека сте ги прочитале, разбрале, се согласувате и дека ќе ги почитувате условите на овој Договор. Дополнително, вие застапувате и гарантирате дека вашите кориснички поднесоци, доколку ги има, и сите нивни елементи, се (i) во сопственост или контролирани исклучиво и исклучиво од вас, имате претходна писмена дозвола од вистинскиот сопственик на содржината вклучена во вашите кориснички поднесоци, или на друг начин имате законско право да му ги дадете на е-Enjoy сите права дадени со овој Договор; и (ii) користењето на вашите кориснички поднесоци од страна на E-Enjoy, како што е опишано или предвидено овде, не ги повредува и нема да ги повредува авторските права, правата на трговската марка, правата на публицитет или другите права на кое било лице или ентитет; крши кој било закон, регулатива или право од кој било вид; или на друг начин да доведе до какво било барање или одговорност што може да се применува, вклучувајќи, без ограничување, права на јавност, приватност и клевета. Понатаму, вие ќе бидете единствено одговорни за вашите сопствени поднесоци од корисниците и за сите последици што произлегуваат од објавувањето или објавувањето на таквите поднесоци од корисниците.

 

 1. ОДГОВОРИ.

 

ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ Е НА ВАШ СОПСТВЕН РИЗИК. ИНФОРМАЦИИТЕ, МАТЕРИЈАЛИТЕ И УСЛУГИТЕ ОБЕЗБЕДЕНИ НА ИЛИ ПРЕКУ УСЛУГИТЕ СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ „КАК ШТО СЕ“ БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ ГАРАНЦИИ ЗА КОРИСТЕНА ДЕЛОВНОСТ, АКТИВНОСТИ ЗА ПОСЕБНА НАМЕНА. НИТУ e-Enjoy, НИТУ НИКОЈ ОД НЕГОВИТЕ ПОДРУЖНИЦИ, НЕ ГАРАНТИРА ТОЧНОСТ ИЛИ ЦЕЛОВИТОСТ НА ИНФОРМАЦИИТЕ, МАТЕРИЈАЛИТЕ ИЛИ УСЛУГИТЕ ОБЕЗБЕДЕНИ НА, ИЛИ ПРЕКУ УСЛУГИТЕ. ИНФОРМАЦИИТЕ, МАТЕРИЈАЛИТЕ И УСЛУГИТЕ ОБЕЗБЕДЕНИ НА ИЛИ ПРЕКУ УСЛУГИТЕ МОЖЕ ДА ЗАСТАРАТ, А НИТУ e-Enjoy, И НИТУ НEKOJA ОД НЕГОВИТЕ ПОДРУЖНИЦИ НЕ СЕ ОБВРЗУВААТ ИЛИ ПРЕЗЕMAAT ДОЛЖНОСТ ЗА АЖУРИРАЊЕ. ГОРEНАВЕДЕНИТЕ ИСКЛУЧУВАЊА НА ИМПЛИЦИРАНИТЕ ГАРАНЦИИ НЕ СЕ ВАЖАТ САМО ДО СТЕПЕН КОЈ Е ЗАБРАНЕТ СО ЗАКОН. ВЕ МОЛИМЕ ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ ВАШИТЕ ЛОКАЛНИ ЗАКОНИ ЗА ВАКОВ ВИД НА ЗАБРАНИ. НИКАКВИ СОВЕТИ ИЛИ ИНФОРМАЦИИ, ДОБИЕНИ ОД e-Enjoy ИЛИ ПРЕКУ УСЛУГИТЕ, БИЛО УСНИ ИЛИ ПИСМЕНИ, НЕМА ДА КРЕИРААТ НИКАКВА ГАРАНЦИЈА КОЈА НЕ E ИЗРЕЧНО НАВЕДЕНА ОВДЕ.

 

 

 

 

 1. ОГРАНИЧУВАЊА НА ОДГОВОРНОСТА.

 

e-Enjoy НЕ ПРЕЗЕМА НИКАКВА ОДГОВОРНОСТ, НИТУ ЌЕ ОДГОВАРА ЗА ШТЕТИ НА ИЛИ БИЛО КОЈ ВИРУС КОј МОЖЕ ДА ГО ЗАРАЗИ ВАШИОТ КОМПЈУТЕР, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКА ОПРЕМА ИЛИ ДРУГ ИМОТ ПРЕДИЗВИКАН ОД ИЛИ ПРОИЗЛЕЗЕН ОД ВАШИОТ ПРИСТАП ДО, КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ИСТРАЖУВАЊЕ НА УСЛУГИ, ИЛИ ВАШЕТО ПРЕЗЕМАЊЕ НА БИЛО КОЈА ИНФОРМАЦИЈА ИЛИ МАТЕРИЈАЛИ ОД ОВАА УСЛУГА. ВО НИКОЈ СЛУЧАЈ НЕМА ДА БИДЕ e-Enjoy, ИЛИ НИКОЈ ОД НЕГОВИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ, ДИРЕКТОРИ, ВРАБОТЕНИ, АКЦИОНЕРИ, ПОДРУЖНИЦИ, АГЕНТИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, НАСЛЕДНИЦИ ИЛИ ЛИЦА НА КОИ ИМ Е ДОДЕЛЕНА ЗАДАЧА, НИТУ БИЛО КОЈА СТРАНКА ВКЛУЧЕНА ВО КРЕАЦИЈАТА, ЗА БИЛО ИНДИРЕКТНИ, ПОСЕБНИ, КАЗНЕТИ, СЛУЧАЈНИ ИЛИ ПОСЛЕДИЧНИ ШТЕТИ (ВКЛУЧУВАЈЌИ, БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ, ОНИЕ КОИ РЕЗУЛТИРААТ СО ИЗГУБЕНИ ПРОФИТИ, ИЗГУБЕНИ ПОДАТОЦИ ИЛИ ДЕЛОВЕН ПРЕКИН) НА КОРИСНИЧКИОТ ПРЕКИН НА КОРИСТЕЊЕТО, МАТЕРИЈАЛИ, ИНФОРМАЦИИ ИЛИ УСЛУГИ СОДРЖАНИ НА БИЛО КОЈА ИЛИ СИТЕ УСЛУГИ, БИЛО ВРЗ ГАРАНЦИЈА, ДОГОВОР, ДЕЛИКТ ИЛИ БИЛО КОЈА ДРУГА ПРАВНА ТЕОРИЈА И НЕЗАВИСНО ДАЛИ СТЕ СЕ СОВЕТУВАЛЕ ИЛИ НЕ ЗА МОЖНОСТА ЗА ТАКВА ШТЕТА. ГОРЕНАВЕДЕНИТЕ ОГРАНИЧУВАЊА НА ОДГОВОРНОСТА НЕ СЕ ВАЖАТ САМО ДО СТЕПЕН КОЈ Е ЗАБРАНЕТ СО ЗАКОН. ВЕ МОЛИМЕ ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ ВАШИТЕ ЛОКАЛНИ ЗАКОНИ ЗА ТАКВИ ЗАБРАНИ.

 

ВО СЛУЧАЈ НА БИЛО КАКОВ ПРОБЛЕМ СО УСЛУГИТЕ; БИЛО КАКВИ МАТЕРИЈАЛИ ПОВРЗАНИ СО УСЛУГИТЕ; ИЛИ ИНФОРМАЦИИ СОДРЖАНИ ЗА УСЛУГИТЕ, СЕ СОГЛАСУВАТЕ ДЕКА ВАШИОТ ЕДИНСТВЕН ЛЕК Е ДА ПРЕСТАНЕТЕ ДА ГИ КОРИСТЕТЕ УСЛУГИТЕ. ВО НИКОЈ СЛУЧАЈ НЕМА ВКУПНА ОДГОВОРНОСТ НА e-Enjoy КОН ВАС ЗА СИТЕ ШТЕТИ, ЗАГУБИ И ПРИЧИНИ НЕЗАВИСНО ДАЛИ СЕ ПОВРЗАНИ СО ДОГОВОРОТ, ДЕЛИКТ (ВКЛУЧУВАЈЌИ, НО НЕ ОГРАНИЧЕНИ НА, НЕБРЕЖНОСТ) ИЛИ НА ДРУГ НАЧИН (А) ДА НЕ СЕ НАДМИНЕ ИЗНОСОТ ОД 25ЕВРА); ИЛИ (Б) ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ШТО СТЕ ГИ ПЛАТИЛЕ ЗА 12 МЕСЕЦИ ПРЕД НАСТАНОТ ШТО ПРЕТСТАВУВА ОБВРСКА.

 

 1. Обесштетување.

 

Вие се согласувате/се сметате повикани да ги браните, обесштетите и да ги држите вон ризик e-Enjoy и било кој поврзан субјект или поединец од било кои и сите обврски, трошоци и расходи, вклучително и разумни адвокатски награди, поврзани со или во врска со (i) користењето на Услугите или вашето поставување или пренос на кое било корисничко поднесување или друга содржина, порака или информации за овие Услуги од вас или вашите овластени корисници; (ii) вашето прекршување на кој било рок од овој Договор, вклучително и без ограничување, вашето прекршување на која било од репрезентациите и гаранциите наведени овде; (iii) вашето прекршување на кое било право на трета страна, вклучувајќи, без ограничување, секое право на приватност, права на јавност или права на интелектуална сопственост; (iv) вашето прекршување на кој било закон, правило или регулатива на Република Северна Македонија или која било друга земја; (v) секое побарување или штети што произлегуваат како резултат на кое било корисничко поднесување што го давате на e-Enjoy, вклучително, без ограничување, секое побарување или штети што произлегуваат од клевета или нарушување на барањето за приватност; или (vi) пристап на која било друга страна и користење на Услугите со вашето единствено корисничко име, лозинка или друг соодветен безбедносен код.

 

 1. Ослободување.

 

Во случај да имате спор со еден или повеќе други корисници на Услугите, ги ослободувате службениците, директорите, агентите, професионалците, подружниците, заедничките вложувања и вработените на e-Enjoy и e-Enjoy, од сите и сите побарувања, барања и отштети (вистински или последователни) од секаков вид и природа, познати и непознати, сомнителни и несомнителни, откриени и неоткриени, кои произлегуваат од или на кој било начин поврзани со такви спорови.

 

 

 

 

 1. Виша сила.

 

Ниту e-Enjoy, ниту вие нема да бидете одговорни за штети или за доцнење или неуспех во извршувањето како резултат на дејствија или појави надвор од разумна контрола на таквата страна, вклучувајќи, без ограничување: (i) пожар, молња, експлозија, наплив или дефект на струја, вода, дејствија на Бог, војна, револуција, граѓански метеж или акти на цивилни или воени власти или јавни непријатели; (ii) кој било закон, наредба, регулатива, уредба или барање на која било влада или правно тело или кој било претставник на која било таква влада или правно тело; (iii) работнички немири, вклучително и без ограничување, штрајкови, забавување, протест или бојкот; (iv) неможност да се обезбедат суровини, транспортни капацитети, гориво; (v) недостиг на енергија или (vi) дејствија или пропусти на други обични превозници.

 

 1. Приватност.

 

Собирањето и употребата на податоци, вклучително и собирањето податоци и употребата на информации за лична идентификација е регулирано со Политиката за приватност на е-Enjoy(достапна на веб страната на e-Enjoy)која е инкорпорирана овде преку референца и е дел од овој Договор.

Политиката на приватност е усогласена со стандардите за заштита на личните/приватните податоци со законите во Република Северна Македонија и е уредена согласно Законот за заштита на личните податоци и другите прописи на Република Северна Македонија, и се што не е регулирано со овие Услови на користење и Договорот за изнајмување, ќе се применува и толкува согласно Законот за заштита на личните податоци. Надлежноста за решевање на спорови ќе се одвива пред надлежните органи и судови во Скопје, Република Северна Македонија.

 

 

 1. Општо.

 

Секое тврдење во врска со и користењето на овие Услуги и материјалите содржани во нив е регулирано со законите на државата Република Северна Македонија. Секоја страна се согласува со јурисдикцијата на судовите на државата Република Северна Македонија и се согласува дека тие судови имаат јурисдикција над секоја страна; местото на одржување на судењата мора да биде во Скопје, Република Северна Македонија, пред Основниот Граѓански суд Скопје , а за казнивите дела прекршоци и кривични дела пред Основниот кривичен суд Скопје, или доколку тоа го бара поединечниот случај пред надлежниот суд или други надлежни државни органи, но секогаш во Скопје, Република Северна Македонија. Надлежно право се Законите на Република Северна Македонија, без оглед на областа граѓанска, кривична или управна материја односно постапка. Закон за облигационите односи, Закон за сопствености и други стварни права, Кривичниот законик, Законот за прекршоците, како и законите кои се на сила во време на користењето на услугите од е-Enjoy.

 Печатената верзија на овие Услови за користење ќе биде прифатлива во судски и административни постапки засновани или поврзани со овие Услови за користење во иста мера и предмет на истите услови како и другите деловни документи и записи оригинално генерирани и одржувани во печатена форма.

 

 1. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ДИГИТАЛЕН МИЛЕНИУМ ЗА АВТОРСКИ ПРАВА („DMCA“).

 

 Во работењето со Услугите, можеме да дејствуваме како „давател на услуги“ (како што е дефинирано од DMCA) и да нудиме услуги како онлајн снабдувач на материјали и врски до веб-локации на трети страни. Како резултат на тоа, материјалите од трета страна што ние не ги поседуваме или контролираме може да се пренесуваат, складираат, пристапуваат или на друг начин да бидат достапни со користење на Услугите. e-Enjoy има воспоставено одредени законски задолжителни процедури во врска со наводите за прекршување на авторските права што се случуваат на Услугите. e-Enjoy има усвоено политика која предвидува отстранување на која било содржина или потенцијално суспендирање на кој било корисник за кој ќе се утврди дека (i) постојано ги прекршува правата на e-Enjoy или на трета страна; (ii) што на друг начин ги прекршил законите или прописите за интелектуална сопственост; или (ii) прекршил некој од условите и условите од овој Договор. Ако мислите дека кој било материјал достапен преку Услугите ги прекршува авторските права, треба да не известите користејќи ја постапката за известување за поднесено барање за прекршување според DMCA (17 U.S.C. Sect. 512(c)(2)). Ќе се обидеме брзо да го отстраниме или оневозможиме пристапот до кој било материјал за кој се тврди дека прекршува, и ќе ги следиме процедурите наведени во DMCA за да го решиме приговорот помеѓу страната што известува и наводниот прекршител кој ја дал Содржината.

 

Вашето известување треба да ги содржи следните информации:

 

 • Идентификувајте ја интелектуалната сопственост за која тврдите дека е повредена;
 • Идентификувајте го материјалот на Услугите за кои тврдите дека ги прекршува, со доволно детали за да можеме да го лоцираме на Услугите;
 • Ваша изјава дека добронамерно верувате дека употребата на интелектуалната сопственост не е овластена со закон, сопственикот на интелектуалната сопственост или агентот на тој сопственик;
 • Изјава од Ваша страна со која се изјаснува под казна за лажно сведочење дека (i) горенаведените информации во вашето известување се точни; и (ii) дека сте сопственик на вклучениот интерес на интелектуална сопственост или дека сте овластени да дејствувате во име на сопственикот;
 • Вашата адреса, телефонски број и адреса на е-пошта;
 • Вашиот физички или електронски потпис.

 

Можеме да ги известиме нашите корисници за секое известување за прекршување преку општо известување за која било од нашите услуги, електронска пошта до адресата на е-пошта на корисникот во нашата евиденција или со писмена комуникација испратена по пошта од прва класа до физичката адреса на корисникот во нашите записи. Ако добиете такво известување за прекршување, може да доставите контра-известување во писмена форма до нашите достапни маилови на нашата веб-страна што ги вклучува следните информации.

За да биде ефективно, контра-известувањето мора да биде писмена комуникација која го вклучува следново:

 

 • Идентификација на материјалот што е отстранет или до кој пристапот е оневозможен и локацијата на која се појавил материјалот пред да биде отстранет или пристапот до него бил оневозможен;
 • Изјава од вас под казна за лажно сведочење, дека добронамерно верувате дека материјалот е отстранет или оневозможен како резултат на грешка или погрешна идентификација на материјалот што треба да се отстрани или оневозможи;
 • Вашето име, физичка адреса и телефонски број и изјава дека се согласувате со јурисдикцијата на Федералниот окружен суд за судската област во која се наоѓа вашата физичка адреса или ако вашата физичка адреса е надвор од Соединетите Американски Држави, за кој било судски област во која може да се најдеме, и дека ќе ја прифатите услугата од лицето кое дало известување за наводно прекршувачки материјал или агент на такво лице;
 • Вашиот физички или електронски потпис.

 

 1. Раздвојливост.

 

Ако некоја одредба од овие Услови за користење биде или стане незаконска, неважечка, неважечка или поради која било причина неприменлива, тогаш таа одредба ќе се смета за раздвоена од преостанатите Услови за користење и нема да влијае на валидноста и спроведливоста на останатите одредби содржани овде .

 

 1. Задача.

 

Овие Услови за користење и сите права и лиценци дадени со ова, не смеат да бидат префрлени или доделени од вас, но може да бидат доделени од e-Enjoy без ограничување. Секоја задача што ќе се обиде да ја извршите со прекршување на овие Услови за користење ќе биде неважечка. Овие Услови за користење ќе бидат обврзувачки и ќе важат за доброто на договорните страни, како и за дозволените наследници и овластувања на таквите страни.

 

 1. Наслови.

 

Референците за насловот овде се само за погодни цели, не претставуваат дел од овие Услови за користење и нема да се смета дека ограничуваат или влијаат на некоја од одредбите од овој документ.

 

 1. Откажување.

 

Одредбата од овие Услови за користење може да се отфрли само со писмен инструмент извршен од страната која има право на корист од таквата одредба. Неуспехот на e-Enjoy да искористи или спроведе кое било право или одредба од овие Услови за користење нема да претставува откажување од таквото право или одредба.

 

 1. Преживување/опстојување.

 

Одредбите од овие Услови за користење кои се наменети да го преживеат/опстојат  престанокот на овие Услови за користење по својата природа ќе преживеат/продолжат да важат и по завршувањето или истекувањето на овие Услови за користење.

 

 1. Дополнителна помош.

 

Ако не разбирате ниту еден од горенаведените Услови за користење или ако имате какви било прашања или коментари, ве молиме контактирајте со нас на веб страната, е-поштата или телефонот објавен на веб страната на е-Enjoy.

 

Известување за авторски права.

 

Целиот дизајн, графика, избор на текст, аранжмани и целиот софтвер се авторски права на  e-Enjoy, Inc. и неговите поврзани компании или неговите даватели на лиценца. СИТЕ ПРАВА СЕ ЗАДРЖАНИ